W trakcie 90 min meczu mistrzowskiego czołowe drużyny europejskie pokonują często ponad 110 kilometrów, z czego aż ok. 10 km bardzo intensywnie (powyżej 20 km/h). Na ten dystans składa się też około 1000 wysiłków eksplozywnych (sprintów powyżej 25 km/h) na drużynę. Świadczy to o niesamowicie wysokim poziomie przygotowania wytrzymałościowego cechującym współczesnych piłkarzy.

W dzisiejszym sporcie moc jest kluczem w osiąganiu świetnych wyników. Jej poziom będzie wpływał na wysokość skoku, przyspieszenie, prędkość maksymalną oraz efektywną zmianę kierunku. Trening mocy jest bardzo wymagający dla naszych zawodników zarówno pod względem technicznym, jak i mechanicznym, dlatego przede wszystkim będziemy chcieli egzekwować odpowiednią jakość ruchu w trakcie ćwiczeń.

Na temat treningu siłowego dzieci i młodzieży powstało wiele nieprawdziwych, bardzo często powielanych mitów, na podstawie których wielu trenerów rezygnowało z tej formy treningu. Większość badań, obserwacji i metaanaliz całkowicie wyklucza zjawiska, o których przez bardzo długi czas się mówiło w kontekście treningu oporowego.

Nabywanie kompetencji ruchowych u sportowców znajduje potwierdzenie w wielu obszarach wychowania i działania człowieka. Chcąc dokładniej przyjrzeć się tej zdolności i jej fundamentalnemu znaczeniu, musimy na początek skupić się na wymogach sportu oraz oczekiwaniom trenera względem zawodników.

Próg psychomotoryczny zmęczenia wyznacza poziom tolerancji zmęczenia oraz barierę obciążeń dla danego zawodnika. Według prof. Chmury jest to granica obciążenia wysiłkowego i tolerancji zmęczenia, przy której występuje najwyższa sprawność działania ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Jej przekroczenie powoduje gwałtowne pogorszenie zdolności psychomotorycznych (Chmura, Nazar 2010).

Mikrocykl to termin, który jest znany wszystkim osobom związanym ze sportem, układ mikrocyklu zaś, jakim pracują najlepsi jawi się jako magiczna i często uważnie strzeżona formuła na odnoszenie kolejnych zwycięstw.

Zaprezentowane poniżej przykładowe ćwiczenie pochodzi z konspektu mającego na celu kształtowanie wytrzymałości specjalnej w ćwiczeniach techniczno-taktycznych. Dobór takich ćwiczeń jest trudny, ciężko znaleźć odpowiednie środki treningowe, ponieważ trenerzy są raczej przyzwyczajeni do kształtowania tej zdolności poprzez gry. Celem treningu było również dobranie środków treningowych, tak aby nie występował w nich aktywny przeciwnik.

Temat przygotowania motorycznego w piłce nożnej jest bardzo obszerny i tak naprawdę trudno o aksjomaty rządzące tym obszarem. Celem oczywiście jest optymalne przygotowanie zawodnika do zawodowego uprawiania sportu, jednak dróg wiodących do tego jest bardzo wiele. Jednym z wyzwań, które bezpośrednio dotyka trenerów prowadzących zespoły, jest integracja środków techniczno-taktycznych wraz z treściami motorycznymi.

We współczesnym treningu motorycznym trening funkcjonalny odgrywa istotną rolę. Całość procesu treningowego, jego struktura i planowanie wymaga optymalizacji i usystematyzowania działań ukierunkowanych na poprawę zdolności motorycznych wymaganych w danej dyscyplinie.

Kiedy mówimy o poprawie siły kopnięcia, wielu trenerów skupia się tylko i wyłącznie na doskonaleniu techniki. Jest to oczywiście ogromnie ważne, jednakże element odpowiedniego przygotowania fizycznego pod tym kątem będzie miał również duży wpływ na to, z jaką siłą zawodnik może kopnąć piłkę.

Niemal wszystkie publikacje, przeznaczone dla trenerów piłki nożnej są przygotowane pod kątem futbolu zawodowego. Niewiele miejsca poświęca się natomiast podstawie piłkarskiej piramidy, czyli pracy z amatorami.

Newsletter