Nabywanie kompetencji ruchowych u sportowców znajduje potwierdzenie w wielu obszarach wychowania i działania człowieka. Chcąc dokładniej przyjrzeć się tej zdolności i jej fundamentalnemu znaczeniu, musimy na początek skupić się na wymogach sportu oraz oczekiwaniom trenera względem zawodników.

Dziś fizycznie piłkarz musi być szybki, dynamiczny, skoczny, zwrotny i posiadać bajeczną technikę, aby rywalizować na najwyższym poziomie. Osiągnięcie tak wysokiego poziomu Tudor Bompa określa mianem „wysokiej wydajności”, która jest najwyższą częścią piramidy rozwoju sportowca (rysunek 1).

kompentencja ruchowa wykres

Dochodząc do tak wysokiego poziomu, każdy sportowiec musi mieć wypracowany solidny fundament piramidy, który nosi nazwę rozwoju wszechstronnego, gdzie nabierana jest szeroka gama kompetencji ruchowych. Nieprzypadkowo przypada ona na okres dzieciństwa, w którym procesy nauczania nowych umiejętności ruchowych są bardzo szybkie. Dodatkowo, jak pisze Istvan Balyi, w swoim długofalowym rozwoju zawodnika (LTAD), u młodych sportowców są „czułe” okresy poszczególnych umiejętności fizycznych, w których młodzi sportowcy mają przyspieszoną adaptację treningową.

Zaniedbania i niedopatrzenia na pierwszym etapie szkolenia naszego zawodnika będą ograniczały go w przyszłości. Nie będzie mógł sięgnąć „sufitu” swojego organizmu. Posługując się analogią, to jak byśmy włożyli silnik z samochodu Lamborghini do Fiata 125p. Oczywiście takie auto będzie jeździć, ale nie wykorzysta pełnego potencjału silnika, a co najgorsze – taki pojazd będzie się często psuł.

Można zatem stwierdzić, że w początkowym okresie kształcenia sportowca należy skupić się na rozwoju wszechstronnym, którego celem jest nabycie kompetencji ruchowych poprzez ogólne ukształtowanie zdolności fizycznych oraz uprawianie wielu dyscyplin sportowych.

Powyższy fragment pochodzi z artykułu „Kompetencja ruchowa”, którego autorem jest Marek Świder, trener przygotowania motorycznego. Artykuł został opublikowany w wydaniu specjalnym AT „Długofalowy rozwój młodego piłkarza”.

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”