We współczesnym treningu motorycznym trening funkcjonalny odgrywa istotną rolę. Całość procesu treningowego, jego struktura i planowanie wymaga optymalizacji i usystematyzowania działań ukierunkowanych na poprawę zdolności motorycznych wymaganych w danej dyscyplinie.

 

Poza coraz większymi wymaganiami w obszarze fizycznym w piłce nożnej i potrzebą rozwoju przygotowania motorycznego istotne jest zapobieganie urazom, aby móc optymalnie rozwinąć potencjał zawodników. Uwzględniając potrzebę wprowadzania działań profilaktycznych, należy jednak pamiętać, że najistotniejszym elementem procesu rozwoju fizycznego sportowa jest dobrze zaplanowany i kompleksowy trening.

 

Kompleksowy trening powinien uwzględniać różne uwarunkowania, jak wiek, poziom sportowy, priorytety oparte na ocenie obszarów kształtowania motorycznego.

 

W ostatnich latach coraz większą uwagę zwraca się na optymalizację procesu treningowego, również poprzez podniesieni jakości jego składowych elementów.

 

 

Ze względu na coraz większe obciążenia i zbyt wczesną specjalizację w procesie wieloletniego szkolenia sportowego istotną rolę w przygotowaniu motorycznym i regeneracji na każdym poziomie sportowym odgrywają techniki i metody ukierunkowane na dbałość o elastyczność mięśni, tkanek miękkich (powięzi), ścięgien.

 

 

Techniki i metody regeneracji, których celem jest poprawa i utrzymanie elastyczności tkanek, obejmują m.in.:

  • masaż tkankowy z wykorzystaniem wałków (piankowych, z materiałów sztucznych) o różnym stopniu twardości,
  • masaż punktowy na szczególne miejsca (punkty spustowe, powięziowe),
  • masaż tkankowy i punktowy z wykorzystaniem czynników fizykalnych (temperatura, wibracja),
  • techniki aktywnego wydłużania i obniżenia napięcia mięśni (stretching, poizometryczna relaksacja i inne).

 

Działania te znajdują swoje miejsca zarówno w przygotowaniu do jednostki treningowej, po treningu, jak i w osobnej jednostce o charakterze regeneracyjnym.

 

 

Najistotniejszym aspektem procesu treningowego w przygotowaniu motorycznym piłkarza jest kompleksowy kierunek działania uwzględniający wymagania współczesnego futbolu. Te wymagania w obszarze motorycznym to m.in.: coraz większa intensywność lokomocji i podwyższenie średniej prędkości lokomocji w przebiegu całego meczu, zwiększenie dystansu pokonanego z dużą intensywnością, zwiększenie ilości sprintów, przyspieszeń, zatrzymań, zmian kierunku.

 

Powyższy fragment pochodzi z artykułu autorstwa Remigiusza Rzepki „Trening funkcjonalny jako element przygotowania motorycznego w piłce nożnej” opublikowanego w nr 5/2016 (18) czasopisma „Asystent Trenera”.