Jak wynika z naszych badań, tylko 6,8% trenerów deklaruje, że zarabiają takie kwoty, jakie ich satysfakcjonują.

Generalnie, trenerzy w Polsce zarabiają 43,8% mniej, niż by chcieli. Średnie wynagrodzenie trenerów dzisiaj to 1516 zł „na rękę”, a preferowane to 2697 zł „na rękę”.

  • Największa grupa, bo 42,8% trenerów zarabia obecnie do 1000 zł „na rękę” za jedną grupę wiekową zawodników, i taki poziom wynagrodzenia satysfakcjonuje jedynie 2,5% badanych
  • Druga największa grupa trenerów (38,3%) zarabia 1001–2000 zł „na rękę” i poziom taki satysfakcjonuje 24,5% badanych
  • Jedynie 5,9% trenerów zarabia 2001–3000zł „na rękę”, i jest to poziom wynagrodzenia, który satysfakcjonuje największą grupę trenerów, bo 30,6%
  • 3000 zł „na rękę” zarabia 4,7% naszych badanych, a chciałoby tyle zarabiać 22,4%

Jak widać, rozdźwięk pomiędzy możliwościami finansowymi a oczekiwaniami jest dość znaczący.

Ponadto, wśród 6 składników oceny satysfakcji z pracy trenera/trenerki piłki nożnej, wynagrodzenie to element, z którego trenerzy są najmniej zadowoleni.

Wynagrodzenie to jeden z elementów, który motywuje, angażuje, daje poczucie spełnienia, ale to również szacunek do zawodu.

I oczywiście wynagrodzenie nie jest najważniejsze, ale odpowiedni jego poziom przyciąga do klubów dobrych fachowców, a to przekłada się na jakość i efektywność pracy w kształtowaniu przyszłych piłkarzy.

Wyniki badania są ważną częścią analizy branży i aktualnej sytuacji tak ważnej grupy zawodowej, jaką są trenerzy/trenerki piłki nożnej.

To ważne informacje dla:

  • trenerów i trenerek, którzy mogą porównać swoje zarobki i zadowolenie w tym zakresie z innymi
  • władz klubów, którzy ustalają poziom wynagrodzenia dla swoich trenerów i trenerek i motywują ich do pracy i zaangażowania
  • działaczy i ekspertów, którzy tworzą warunki i strategie rozwoju sportu i piłki nożnej

Wyniki te pochodzą z badania wśród 1367 trenerów i trenerek piłki nożnej, którzy trenują zawodników od 6. roku życia do seniorów. Badanie realizowane przez firmę SYNERGIA Badania Analizy Doradztwo i Violetta Rutkowska w partnerstwie z Asystentem Trenera, Łączy nas trening i Akademia Trenerów Mentalnych.