Przedstawiony poniżej trening odbył się we wtorek, 9 czerwca 2015 r. w mikrocyklu, w którym mecz odbywał się w niedzielę, 14 czerwca. Doskonalony był atak pozycyjny z naciskiem na kontrolowane wprowadzanie piłki do strefy ataku.

 

 

Moment gry: atak pozycyjny.

Specyficzny aspekt: kontrolowane wprowadzanie piłki do strefy ataku.

Liczba zawodników: 16.

Czas trwania treningu: 90 min.

 

Rodzaj rozgrzewki: dynamiczna z piłkami

Czas trwania: 10 min.

Opis: zaczynamy od 20-minutowej analizy niedzielnego meczu, a następnie wychodzimy na boisko. Ze względu na to, że jest to pierwszy trening po meczu, wszystkie ćwiczenia są krótsze i mają więcej przerw, natomiast intensywność zawsze pozostaje na jak najwyższym poziomie.

 

Sama rozgrzewka jest dynamiczna i cały czas z piłkami, bez rozciągania statycznego.

 

Ćwiczenie 1: Gra na utrzymanie piłki 6 × 2 (z jednym atakującym w środku)

Czas trwania: 4 × 2 min z 1 min przerwy.

 

Problem: zbyt mało kontroli w budowie ataku.

 

Zasady i opis: w kwadracie 15 × 15 m, z maksymalną liczbą kontaktów z piłką – 2, drużyna atakująca próbuje tak rozgrywać piłkę na zewnątrz, by znaleźć podanie do środkowego zawodnika, który wtedy może „odwrócić” obronę i podać do przodu. Jeżeli tak się stanie, zawodnik w środku powinien również opuścić to miejsce i w ten sposób stworzyć miejsce dla innego zawodnika, który się tam pojawi. Obrońcy powinni aplikować pełny pressing, aby imitować realia meczu. Jeżeli obrońcy zdobywają piłkę, ich zadaniem jest wyprowadzić ją poza granice kwadratu. Trener zawsze powinien mieć piłki blisko i wprowadzać je szybko do gry w momencie, gdy poprzednia została stracona. Gra nie powinna mieć żadnych przerw przez 2 min.

 

 

Do każdej z 2 gier potrzebny jest osobny trener.

Punkty uwagi: pozycja przy przyjęciu piłki, siła i precyzja podania, wykorzystywanie pierwszej możliwości do zagrania do środka.

 

 

Ćwiczenie 2: Gra na utrzymanie (progresywna) 10 × 6

Czas trwania: 3 × 5 min z 1 min przerwy.

 

Problem: kontrolowane wprowadzanie piłki do strefy ataku i wspomaganie go.

 

Zasady i opis: 30 × 30 m podzielone na 4 równe kwadraty. W kwadracie z piłką 6 atakujących i 3 obrońców. W dwóch kwadratach przylegających do tego z piłką po 2 atakujących i po 1 obrońcy. W najdalszym kwadracie 1 obrońca.

 

Drużyna atakująca próbuje osiągnąć min. 6 podań, zanim spróbuje zagrać piłkę do innego kwadratu. Jeżeli im się to uda, to 4 z nich powinno zmienić kwadrat do tego z piłką, a 2 zostać. Pozostali 2 atakujący w niewykorzystanym kwadracie powinni zmienić kwadrat, tak by znowu 2 przylegające do tego z piłką miały atakujących. Gdy piłka jest zagrana do innego kwadratu, obrońcy powinni wprowadzić 2 najbliższych obrońców (przeważnie 1 z wolnego kwadratu i 1 z tego, gdzie była piłka). Pozostali powinni szybko zorganizować ustawienie jak na początku ćwiczenia.

 

 

Obrońcy powinni aplikować pełny pressing, tak aby intensywność odzwierciedlała mecz.

 

Gdy obrońcy przejmą piłkę, ich zadaniem jest jak najszybciej znaleźć sposób do zagrania piłki do pustego kwadratu (tylko 1 obrońca bez atakujących). Nieważne, jak to zrobią, ale im szybciej, tym lepiej.

 

Utrudnienia/ułatwienia: ograniczenie kontaktów z piłką, zwiększenie liczby podań, zanim można zmienić kwadrat, zwiększenie liczby obrońców w kwadracie z piłką/zwiększenie kwadratów, zmniejszenie liczby obrońców lub podań.

 

Główne punkty: cierpliwość w rozgrywaniu, wykorzystanie pierwszej możliwości do zagrania do przodu.

 

Ćwiczenie 3: Gra na utrzymanie z kierunkiem ataku

Czas trwania: 3 × 7 min z 1 min przerwy.

 

Problem: kontrolowane wprowadzanie piłki do strefy ataku i wspomaganie go.

 

Zasady: 6 × 6 w środku + 2 zawodników na zewnątrz kwadratu z każdej drużyny. Kwadrat ma 30 × 30 m. Zawodnicy w środku mają nieograniczoną liczbę kontaktów z piłką, natomiast ci na zewnątrz mają tylko 1.

 

Opis: celem gry jest kontrolowane przemieszczenie piłki od jednego zawodnika zewnętrznego do drugiego po przeciwnej stronie. Zawodnik, który podał piłkę do zawodnika zewnętrznego, powinien zamienić się miejscami.

Ponieważ zawodnik na zewnątrz ma tylko 1 kontakt, potrzebuje natychmiastowego wsparcia kolegów ze środka pola, by utrzymać się przy piłce.

 

 

 

Utrudnienia/ułatwienia: aby utrudnić ćwiczenie, możemy ograniczyć liczbę kontaktów z piłką w środku pola lub wyznaczyć minimalną liczbę podań, zanim piłka może zostać przeniesiona do drugiego zawodnika na zewnątrz. W celu ułatwienia możemy zwiększyć kwadrat lub dodać ekstrakontakt z piłką dla zawodników na zewnątrz.

Główne punkty: kontrolowanie posiadania piłki, cierpliwość i sprawne rotacje zawodników, szybkie wspomaganie ataku w razie przeniesienia ciężaru akcji.

 

Wszystkie 3 ćwiczenia mają też 1 ważny punkt techniczny: pozycja ciała w momencie przyjęcia piłki. Cały trening jest oparty na tym samym zagadnieniu i jest to podstawowa zasada moich treningów: zawsze tylko jedno zagadnienie w ciągu całego treningu.

 

Kończymy 7 min rozciągania na przemian z ćwiczeniami wzmacniającymi mięśnie brzucha i pleców.

 

Powyższy fragment pochodzi z artykułu „Przykładowy tygodniowy cykl treningowy South Melbourne FC”, którego autorem jest Mateusz Borowicz, trener z azjatycką licencją B. Kompletny artykuł znaleźć można w nr 6/2015 (13) czasopisma „Asystent Trenera”.

 

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”