Jednym z największych wyzwań, przed którym stoi Szkółka Piłkarska Gremio FBPA, jest dobór trenerów oraz nauczycieli, ponieważ to oni mają na co dzień budować relacje z zawodnikami. Mają zatem ogromny wpływ na edukację sportową oraz pozasportową.

Odpowiednie zaangażowanie i zachowanie

Podczas treningów i meczów trenerzy muszą być świadomi, że poprzez swoje zaangażowanie i zachowanie są “lustrem” dla zawodników.

Dynamizm, aktywny głos, mowa ciała

Proaktywność trenera ma duży wpływ na zawodników. Sposób przekazu sprawia, że uczniowie są bardziej skoncentrowani, łatwiej odbierają wskazówki i są zmotywowani na wykonywaniu zadania.

Odpowiedzialność za swoją pracę i drużynę

Trenerzy są ważną częścią całego procesu. Odpowiadają nie tylko za zespół, ale również reprezentują klub.

Skromność i pokora

Ważne, aby trenerzy mieli świadomość, że ciągle również sami się rozwijają. Nie tylko są nauczycielami zawodników, ale również poprzez doświadczenie pracy mogą się wiele nauczyć od swoich uczniów.

Odpowiednia prezencja osobista

Zarówno podczas treningów, jak i meczów trenerzy są poddawani ocenie i obserwacji przez rodziców, sponsorów czy kibiców. Dlatego bardzo ważne jest, aby trenerzy zwracali uwagę na wizerunek osobisty podczas każdej aktywności. Należy unikać pozycji zamkniętych, trzymania rąk w kieszeni czy zakładania kaptura na głowę itp.

Satysfakcja z pracy

Trzeba lubić to, co się robi. Zaangażowanie w tym zawodzie jest sprawą kluczową. Każda aktywność trenerska wymaga odpowiedniej motywacji i zadowolenia (treningi, mecze, odprawy).

Więcej w bardzo obszernym artykule „Szkółka Piłkarska Gremio FBPA. Podsumowanie Metodologiczne 2018”, który znajdziecie w wydaniu specjalnym „Asystent Trenera Dzieci i Młodzieży 3”.

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”

gremio