Poniższy środek treningowy pochodzi z artykułu „Szkolenie w grupach, w których występują znaczne różnice potencjału motorycznego i poziomu techniki”, opublikowanego w wydaniu specjalnym „Asystent Trenera Dzieci i Młodzieży 3”. Autorem jest Michał Pujdak, trener UEFA A oraz FA Advance Youth Award pracujący w Grimsby Town.

Rolą trenera jest wymyślenie takiego systemu punktowego, dzięki któremu każdy zawodnik będzie maksymalnie zmotywowany do rywalizacji, rozumiejąc jednocześnie cel ćwiczenia. Poza tym zawodnik, który nie wie, dlaczego wykonuje ćwiczenie nie wykaże się dużym zaangażowaniem, co będzie miało negatywny wpływ na fizyczny aspekt poniższego środka treningowego.

Organizacja:

  • pole 24 × 24 m,
  • czas gry: 2 × 4 min.

Przebieg:

  • zadaniem zawodników niebieskich jest wymienić 4 podania i podać piłkę (transfer) do przyległej strefy do zawodnika białego,
  • za każdy transfer piłki do drugiej strefy - 1 pkt,
  • zawodnicy czerwoni mają za zadanie odebrać piłkę i strzelić do jednej z czterech bramek,
  • obrońca, który odbierze piłkę otrzymuje 1 pkt, a jeśli strzeli gola – 3 pkt,
  • w momencie transferu rola pozostałych dwóch zawodników białych się zmienia. Muszą szybko przenieść się do strefy, w której znajduje się piłka.

Uwagi do ćwiczenia:

· wymagać wysokiej intensywności od zawodników biorących udział w grze, ale również gotowości od zawodników, którzy za chwilę wkroczą do gry,

· zachęcać zawodników werbalnie,

· pilnować ciągłości gry poprzez przygotowanie odpowiedniej liczby piłek.

Więcej w artykule „Szkolenie w grupach, w których występują znaczne różnice potencjału motorycznego i poziomu techniki” opublikowanym w wydaniu specjalnym „Asystent Trenera Dzieci i Młodzieży 3”.

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”