W artykule autor, Piotr Borowski przedstawia autorski system pracy w kategorii U8, z którego korzysta w sezonie rozgrywkowym 2018/19. Dzieci z rocznika 2011 od tego właśnie sezonu wychodzą z etapu piłkarskich przedszkoli, co wiąże się z kilkoma zmianami szkoleniowymi…

Zmiany szkoleniowe dla dzieci wychodzących z etapu piłkarskich przedszkoli:

  • zwiększa się liczba jednostek treningowych (poprzednio 1 trening + mecz, w tym sezonie 2 treningi + mecz),
  • przystąpienie do rozgrywek ligowych MZPN,
  • nieznaczne wydłużenie czasu treningu (poprzednio trening trwał 70/75 min, teraz 80 min).

Tabela 1. Systemy gry w danej kategorii wiekowej

Każda jednostka treningowa składa się z części wstępnej, głównej oraz końcowej. W swoim systemie podzieliłem fazę wstępną i główną na 4 podgrupy:

Tabela 2. Cztery podgrupy fazy wstępnej i głównej w treningu

system pracy u8 2

Natomiast fazę końcową podzieliłem na 2 podgrupy:

Tabela 3. Dwie podgrupy w fazie końcowej treningu

system pracy u8 3

Każdy trening składa się z dwóch powyżej zaprezentowanych podgrup z części wstępnej i głównej. W fazie końcowej zawsze przeprowadzamy gry 5 × 5 lub 4 × 4, a co drugi trening chłopcy biorą udział w konkursach piłkarskich trwających maks. 5 min.

Powyższy fragment pochodzi z artykułu „System pracy w kategorii U8. Przykładowa jednostka treningowa”, opublikowanego w nr 5/2018 (30) czasopisma „Asystent Trenera”.

W artykule ponadto znajdziecie:

  • cykl 6 jednostek treningowych w autorskim systemie pracy,
  • główne cele treningu w danej jednostce treningowej,
  • przykładową jednostkę treningową z wykorzystaniem systemu.

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”