Poniżej przedstawiam 6, moim zdaniem, kluczowych punktów, które w bezpośredni sposób mogą wpłynąć na podniesienie jakości naszej pracy, zwiększenie frekwencji na zajęciach, a co za tym idzie przyczynią się do wzrostu poziomu umiejętności naszych podopiecznych, na czym chyba wszystkim nam zależy…

Temat obecności na zajęciach, szczególnie w najmłodszych kategoriach wiekowych, nie jest tematem łatwym, ponieważ jak dobrze wiemy, dzieci w tym wieku nie są osobami w pełni świadomymi oraz nie mogą jeszcze podejmować własnych decyzji, przez co często dodatkowe zajęcia z matematyki czy języka angielskiego ustalone przez opiekunów stają na drodze piłkarskiego rozwoju.

Co w takim razie my, jako trenerzy, możemy z tym zrobić? W jaki sposób możemy zorganizować swoją pracę, aby nasi podopieczni mimo różnych ograniczeń, często niezależnych od nich, mogli w miarę możliwości w najlepszy sposób rozwijać swój potencjał, który często jest bardzo wysoki?

6 kluczowych punktów mogących wpłynąć na podniesienie jakości pracy trenera, zwiększenie frekwencji na zajęciach czyli wzrostu poziomu umiejętności zawodników:

  1. Plan rozwoju.
  2. „Podnoszenie poprzeczki” uzależnione od ilości i jakości odbytej praktyki.
  3. Edukacja rodziców oraz podopiecznych.
  4. Dobór oraz rotacja grup.
  5. Kontrola procesu treningowego.
  6. Znalezienie i ,,uwolnienie” potencjału jednostki.

Więcej na ten temat znajdziecie w obszernym artykule „Obecność na zajęciach jako wyznacznik »podnoszenia poprzeczki« w treningu dzieci”, którego autorem jest Tomasz Rybiński. Artykuł został opublikowany w nr 3/2018 (28) czasopisma „Asystent Trenera”.

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”