Czy zastanawialiście się kiedykolwiek w jakim stopniu Wasza wiedza na temat komunikacji i wykorzystania jej w praktyce wpływa na sprawny i efektywny przebieg prowadzonych przez Was zajęć, i czy w ogóle ma to jakiekolwiek znaczenie?

Nieraz na kursach trenerskich, jeśli w ogóle, poruszano takie zagadnienia. Można się było dowiedzieć, że aby skutecznie „dogadywać” się ze swoimi podopiecznymi, należy zmieniać ton głosu, używać prostego i dostosowanego do wieku zrozumiałego słownictwa czy po prostu mówić głośno i wyraźnie. Ale nikt nigdy, przyjemniej w moim przypadku, nie powiedział, jak mówić, żeby to było skuteczne, czy co zrobić, żeby jednym uchem wpadało, a drugim nie wypadało. Jestem przekonany, że każdy z nas podczas prowadzonych zajęć nieraz spotkał się z sytuacją, w której dzieci nie rozumiały, co się do nich mówi, pomimo – wydawałoby się – prostych i nieskomplikowanych poleceń, prawda?

Opisując dane ćwiczenie każdy z naszych podopiecznych niezależnie czy jest 4-letnim Krzysiem czy 15-letnim Krzyśkiem powinien otrzymać odpowiedzi na pytania:

  • Co będzie robić?
  • Jak będzie robić?
  • Dlaczego będzie robić?
  • Gdzie będzie robić?
  • Z kim będzie robić?

Ważne w tym wszystkim jest, aby zależnie od wieku ćwiczących, ich poziomu koncentracji, świadomości, umiejętności antycypacji i orientacji czasowo-przestrzennej przekazać komunikat we właściwej kolejności. Aby jeszcze bardziej wzbudzić zainteresowanie, warto przed opisem zadania wykorzystać słowa typu „uwaga”, „słuchajcie”, które podświadomie wpływają dyscyplinująco na ćwiczących. Wykorzystanie opisywanej struktury ma na celu wyjaśnienie tego, co za chwilę będzie się działo na treningu, ale nie wolno zapominać o zadawaniu pytań czy przekazywaniu już w trakcie wykonywania zadań szczegółowych wskazówek dzięki, którym rozwijamy swoich zawodników.

I tak, w najmłodszych kategoriach wiekowych, tj. od skrzata do żaka, struktura komunikacji powinna posiadać następujący szyk i odpowiadać na wskazane już wcześniej pytania:

Gdzie? Co? Jak? Dlaczego? Z kim?

Powyższy fragment pochodzi z artykułu „Skuteczna komunikacja” opublikowanego w nr 6/2017 (25) czasopisma „Asystent Trenera”. W artykule autor, Paweł Jędrzejewski, trener z licencją UEFA Elite Youth stara się na przykładach pomóc uporządkować i usprawnić sposób przekazywania informacji swoim zawodnikom (w kategoriach wiekowych skrzata i żaka).

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”