Poniższa jednostka treningowa została zaobserwowana w dniu 22 marca 2017 r. podczas stażu w największym klubie piłkarskim z Madery. Kompletną relację z tego stażu znajdziecie w nr 6/2017 (25) Asystenta Trenera.

Cel główny: Umiejętności: uderzenia piłki wewnętrzną częścią stopy, timing; motoryka: kształtowanie wytrzymałości specjalnej.

Temat zajęć: Doskonalenie ruchu zwodnego z piłką i bez piłki.

Grupa: U12.

Czas zajęć: 80 min.

Metody: Kompleksowa.

Formy: Zabawowa, ścisła, gry.

Przed rozpoczęciem treningu zespól został podzielony na 3 grupy po 6-7 osób.

Każda grupa wykonuje jedno z trzech ćwiczeń przez 10 min, po czym przechodzi do następnego.

Każde ćwiczenie nadzoruje i koryguje trener lub jego asystenci.

Układ boiska w czasie treningu:

  1. Trucht w grupie dookoła boiska. Czas: 5 min.
  2. Zabawa ożywiająca „Berek – ogonek”. Czas: 10 min.

Pole 16 × 20 m. Dwóch berków wyznaczonych przez trenera goni pozostałych, którzy za spodenkami z tyłu mają wpuszczoną wystającą narzutkę (znacznik). Zadaniem berków jest zebranie jak największej liczby ogonków (narzutek). Po zebraniu wszystkich ogonków – zmiana berków.

Modyfikacja: każdy jest berkiem i zbiera ogonki. Wygrywa osoba, która zbierze największą liczbę ogonków.

  1. Ćwiczenie w formie ścisłej. Czas: 10 min.

W dwóch rzędach zawodnicy ustawieni przed drabinkami koordynacyjnymi. Po wykonaniu prostego ćwiczenia koordynacyjnego na drabince zawodnicy wykonują ruch zwodny bez piłki po kolei przed trzema pachołkami. Po wykonaniu ćwiczenia wracają w truchcie na koniec rzędu.

  1. W polu 20 × 20 m każdy z piłką różne formy prowadzenia piłki narzucane przez trenera:
  • tylko PN;
  • tylko LN;
  • podeszwą PN/LN;
  • zewnętrzną częścią stopy/wewnętrzną częścią stopy itp.

Czas: 10 min.

Uzupełnienie płynów, zebranie sprzętu i ustawienie boiska do gry 7 × 7. Czas: 5 min.

  1. Gra 7 × 7 na połowie boiska. Czas: 35 min.

Bramki na liniach bocznych. Liniami boiska są linia środkowa boiska oraz linia 16. m pola karnego i jej przedłużenie.

Gra w ustawieniu 1-2-3-1.

Zawodnicy, którzy nie uczestniczą w grze, poza boiskiem grają małą grę 2 × 2.

Podsumowanie zajęć. Zebranie sprzętu. Czas: 5 min.

Kompletny artykuł „Relacja ze stażu trenerskiego w C.S. Maritimo Madeira Funchal”, którego autorem jest Paweł Rybiński znajdziecie w nr 6/2017 (25) czasopisma „Asystent Trenera”. Oprócz opisu stażu znajdziecie w nim również przykładowe jednostki treningowe zarówno pierwszej drużyny, jak i rezerw klubu Maritimo Funchal.

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”