W celu podtrzymania zespołu procesów warunkujących aktywność młodego zawodnika w kierunku aktywności sportowej przez długi czas, szczególnie istotne mogą okazywać się określone działania trenerskie oraz – w przypadku sportowców najmłodszych – aktywności rodzicielskie.

Dzięki wyżej wymienionym aktywnościom można skutecznie ukierunkowywać uwagę na najistotniejsze czynniki, które warunkują wytrwałość, uzasadniają celowość działania oraz zaspokajają podstawowe psychologiczne potrzeby. Wśród wybranych aktywności wyróżnia się:

  1. Pracę nad orientacją zadaniową.
  2. Docenianie obecności partnerów treningowych.
  3. Zwracanie uwagi na czynniki sytuacyjne.
  4. Wykorzystywanie stałych sygnałów.
  5. Niedefiniowanie przegranej na równi z porażką.
  6. Poznanie i podtrzymywanie motywów dotyczących uczestnictwa zawodnika w sporcie.
  7. Pracę nad celami długoterminowymi.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule „Praca nad motywacją młodych adeptów sportu”, autorstwa dr Łukasza Bojkowskiego, psychologa Lech Poznań FA oraz Damiana Salwina, psychologa reprezentacji Polski, opublikowanego w nr 4/2019 (35) czasopisma „Asystent Trenera”.

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”