Aby zachować równowagę pomiędzy szkoleniem piłkarskim a procesem aklimatyzacji zawodników, bardzo skuteczną metodą jest synteza wspomnianych obszarów w środkach treningowych o charakterze „team building”.

 

 

,,Dzisiejsze nieśmiałe dziecko

to to, z którego wczoraj się śmialiśmy.”

Ronald Russell

 

Młody zawodnik U14 lub U15, przybywając do klubu i po raz pierwszy zamieszkując w internacie oraz rozpoczynając naukę w nowej szkole, narażony jest na wiele niebezpieczeństw związanych z nową sytuacją.

 

Za udany proces adaptacji odpowiada trener wraz ze swoim sztabem szkoleniowym. Bardzo ważne jest, aby każdy wiedział, co ma robić i był świadomy tego, że absolutnie nie należy zaniedbać żadnego sygnału dotyczącego tego obszaru. Jednocześnie dobrze jest znaleźć balans pomiędzy zainteresowaniem „co słychać u zawodnika” a zamęczeniem go tymi pytaniami.

 

Trener wraz ze sztabem szkoleniowym i wspierającym psychologiem mogą podejmować różne działania akcentujące kształtowanie wspomnianego „team building”. Proces budowania zespołu, w którym funkcjonują tak ważne dla nas jednostki, może odbywać się zarówno na boisku, jak i poza nim, a form realizacji jest bardzo wiele.

 

Tworząc środki treningowe o wspomnianym charakterze, należy mieć świadomość, że poprzez ich użycie chcemy budować więzi między zawodnikami, ale absolutnie należy pamiętać o indywidualnej analizie każdego zawodnika w trakcie ich realizacji. Poprzez obserwacje zachowania, podejmowanych inicjatyw, aktywności będzie można założyć wstępną tezę na temat tego, kto w zespole może być liderem.

 

Przykładowy środek treningowy o charakterze Team Building

 

 

Grupy zawodników wykonują krótkie podania i dbają o ustawienie z wypełnieniem zawsze 4 stref. Po sygnale trenera: „zespół/razem” itp. zawodnicy mają za zadanie jak najszybciej zebrać się w strefie pola, w której znajduje się ich partner z piłką. Decyduje szybkość organizacji ustawienia.

 

Powyższe ćwiczenie pochodzi z artykułu „Proces adaptacji zawodników w Akademii KKS Lech Poznań” opublikowanego w wydaniu specjalnym „Asystent Trenera Dzieci 2”.

 

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”