W Asystencie Trenera znajdziecie również treści „akademickie”. Jednym z naszych autorów jest prof. dr hab. Henryk Duda z krakowskiego AWF. W nr 2/2020 (37) wraz z Tomaszem Liputem zajął się tematyką poszukiwania efektywnych środków treningowych.

Warto zaznaczyć, że powstaje wiele nowych sposobów szkolenia, tzw. złotych środków ale często autorzy tych kierunków bez sprawdzonych podstaw stają się wybitnymi fachowcami w "sztuce trenowania".
Autorzy stwierdzają z całą stanowczością, że aby „coś” nowego wprowadzić do procesu szkolenia, należy najpierw sprawdzić we wszystkich płaszczyznach trafność i rzetelność stosowanego środka, formy czy też metody treningowej.
W artykule autorzy zaprezentowali sposób kształtowania dyspozycji ruchowej, wykorzystując metodę Fitlight, która w swoim założeniu wspomaga proces kształtowania techniki na bazie rozwoju orientacji przestrzennej zawodnika.

Poniżej przykładowe ćwiczenie w formie fragmentu gry:
Dwóch zawodników ma za zadanie zgaszenie pewnej liczby sygnalizujących lampek (np. 6) w jak najkrótszym czasie. Trener ma podgląd (tablet) na to, który zawodnik wykonał zadanie szybciej, wówczas ten ma prawo do zabrania piłki, a drugi obiega pachołek, gdzie następnie kontynuują grą 1 × 1. Ćwiczenie kończy się oddaniem strzału.

Więcej przykładów ćwiczeń w specjalistycznym treningu metodą Fitlight z uwzględnieniem form nauczania:

zabawowej,

ścisłej,

fragmentu gry,

gier

zawiera artykuł "Kształtowanie techniki ruchu metodą Fitlight uwzględniającą rozwój orientacji przestrzennej w treningu młodych piłkarzy nożnych" opublikowany w nr 2/2020 (37) czasopisma „Asystent Trenera”.

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”