Proponowane ćwiczenie jest doskonałym połączeniem rozwoju aspektów technicznych i przygotowania kondycyjnego. Dedykowane jest młodszym grupom wiekowym ale przy odpowiednich modyfikacjach można je stosować w każdym zespole. Z punktu widzenia przygotowania fizycznego celem ćwiczenia jest doskonalenie krótkich sprintów z piłką przy nodze.

 

Organizacja i przebieg

 

 • Wyznacz plac o wymiarach 10 × 10 m.
 • Minimum 4 zawodników z piłkami powinno znajdować się na zewnątrz wyznaczonego obszaru.
 • Wielkość wyznaczonego terenu powinna być dostosowana do liczby i poziomu zaawansowania graczy.
 • Najkorzystniej będzie, gdy na każdym boku będzie się znajdować nie więcej niż 4 ćwiczących.
 • Każda grupa zawodników przeprowadza piłkę na przeciwległy bok, po czym odwraca się i wraca z piłką na swoje miejsce.

 

 

 

 • Jak widać na poniższej grafice kolejna grupa startuje dopiero wtedy, gdy poprzednia skończy.
 • Ciągłość ćwiczenia jest kluczowa dla osiągnięcia celów przygotowania kondycyjnego.

 

 

 

 • Podnosząc poziom trudności można dodać w środku 2 obrońców, którzy mają na celu przejęcie piłki od któregoś z prowadzących, zatrzymanie jej i zdobycie w ten sposób 1 pkt.

 

 

 

 • Jeśli zawodnik przeprowadzi piłkę na przeciwległą stronę otrzymuje 3 pkt. Jeśli zostanie zmuszony do przeprowadzenia piłki na którąś z linii bocznych zdobywa 1 pkt.

 

 

 

Czas ćwiczenia

 

 • W podstawowej wersji ćwiczenia każda grupa powinna wykonać od 6 do 10 powtórzeń w 2–4 seriach.
 • Przerwy między powtórzeniami powinny wynosić ok. 10 s – to czas pracy kolejnej grupy.
 • Przerwa pomiędzy seriami to 4 min.

 

Modyfikacje

 

 • Zwiększenie/zmniejszenie obszaru ćwiczenia.
 • Zmniejszenie lub zwiększenie liczby obrońców w środku.
 • Zmiana kierunku przeprowadzania piłki/dodanie przeszkód.

 

Ćwiczenie pochodzi ze strony: http://coachingsoccerconditioning.com/