Poniższe ćwiczenie wskazuje pewien sposób podejścia do doskonalenia reagowania zespołu w fazie przejścia atak – obrona, czyli transferu negatywnego.

 

 

Ćwiczenie 1

Organizacja:

  • Liczba ćwiczących: 11 (2 zespoły po 5 i 1 zawodnik neutralny)
  • Pole: 18 × 18 m
  • Czas trwania: 2,5 min

 

Przebieg:

Zadaniem zespołu niebieskich jest gra na utrzymanie z wykorzystaniem maksymalnie dwóch kontaktów na jedno posiadanie indywidualne. Każde 8 kolejnych podań daje im 1 pkt. Czerwoni dążą do odebrania piłki i próby jej jak najszybszego przeprowadzenia przez jedną z czterech bramek ze słupków o szerokości 1,5 m każda. W przypadku powodzenia zyskują 2 pkt. Nie obowiązuje ich limit kontaktów z piłką. Niebiescy po stracie muszą podjąć próbę jak najszybszego przejęcia piłki lub jej wybicia poza pole. Jeśli wybijają ją przez którąś z bramek, wznawiają w posiadaniu. W innym przypadku z piłką rozpoczynają niebiescy. Po zrealizowaniu jednego powtórzenia następuje zmiana ról. Współpracując z niebieskimi neutralny zawodnik nie może wybijać piłki przez bramki, ale grając z czerwonymi może ją przez nie przeprowadzać.

 

 

Zaprezentowane ćwiczenie pochodzi z artykułu „Doskonalenie reakcji w fazie przejścia. Część II: przejście atak – obrona, czyli transfer negatywny” autorstwa Jakuba Myszkorowskiego, opublikowanego w nr 1/2016 (14) czasopisma „Asystent Trenera”. W artykule autor podejmuje próbę omówienia tego, co i w jakiej kolejności należy wykonać po tym, kiedy rywale zabierają piłkę naszej drużynie. Jest to szczególnie ważne, ponieważ od naszych decyzji w tej fazie będzie zależeć skuteczność i ilość energii wykorzystanej do gry w obronie.

 

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”