W zaprezentowanym poniżej ćwiczeniu wskazano ścieżkę doskonalenia podstawowych elementów dla gry w obronie strefowej z naciskiem na pracę czwórki obrońców w linii. Kluczowe aspekty w obrębie tego systemu organizacji defensywy są również wskazywane sukcesywnie przy opisach poszczególnych form.

 

Poniżej mamy przykład przygotowującego ćwiczenia bazowego, które pozwala na poprawę współpracy w obrębie linii obrony i doskonali asekurację dla zawodnika wychodzącego do piłki.

 

Przebieg

 

Czterech graczy przesuwa się względem trenera poruszającego z piłką, utrzymując dystanse 8–9 m między sobą. Kiedy trener podaje wysoko piłkę, jeden z zawodników wychodzi przed linię do przecięcia głową, pozostali natychmiast zawężają ustawienie do asekuracji dla wychodzącego. Zbijane głową piłki powinny trafiać do sektorów bocznych, a każde wyjście ze strefy trwać możliwie najkrócej. Po interwencji musi nastąpić natychmiast odbudowanie ustawienia wyjściowego i dalsza praca w tym samym układzie.

 

 

Zwracamy uwagę na to, aby:

  • zawodnicy nie przecinali nawzajem swoich stref: np. aby półlewy stoper nie wychodził do piłki lecącej do strefy lewego obrońcy,

 

 

  • zawodnicy asekurujący nie ustawiali się w linii za graczem wychodzącym do interwencji,

 

 

  • zawodnicy nie gubili dystansów w przesuwaniu.

 

 

Pewnym ułatwieniem w pracy zawodników jest ustawienie dodatkowych pasów strefowych z grzybków, które stanowią pomocnicze punkty odniesienia.

 

 

Więcej na ten temat zawiera artykuł „Doskonalenie obrony strefowej – sposób na nowoczesną defensywę” autorstwa Jakuba Myszkorowskiego opublikowany w nr 7 (6/2014) czasopisma „Asystent Trenera”.