Celem zorganizowanego szkolenia taktycznego jest podwyższenie efektywności procesu przygotowania zawodnika do gry. Można to osiągnąć, jeżeli wszystkie zmiany dotyczące skuteczniejszego prowadzenia zajęć będą zmierzały w kierunku poznania naturalnego środowiska walki sportowej i wszelkie z tego tytułu wnioski i spostrzeżenia będą natychmiast wprowadzane do treningu, który powinien przebiegać w warunkach jak najbardziej zbliżonych do meczu.

 

 

Pierwszym etapem zorganizowanego procesu szkolenia taktycznego powinien być dobór i selekcja do specyficznych działań w grze. Problem doboru i selekcji jest bardzo ważny dla całej społeczności piłkarskiej, bowiem jego prawidłowość gwarantuje wychowanie znacznie większej liczby dobrych piłkarzy. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że to ewolucja gry w piłkę nożną decyduje o trafności kryteriów selekcyjnych. Dzisiaj, niektóre bardzo trafne kryteria mogą okazać się za kilka lat zupełnie nieaktualne, dlatego należy ciągle udoskonalać i modyfikować ten proces, aby był on zgodny z nowoczesnymi – specyficznymi trendami dla współczesnego futbolu. Selekcja bowiem jest procesem ciągłym, związanym z przebiegiem szkolenia i walką sportową, przy czym jej kryteria zwiększają się i zaostrzają w miarę wzrostu zaawansowania sportowego. Dlatego też przed rozpoczęciem procesu nauczania taktycznych działań ofensywnych, wydaje się być zasadne przeprowadzenie trafnego doboru zawodników – selekcja specjalistyczna, na podstawie wcześniej przygotowanych prób testowych (testów sprawności specjalnej), które umożliwią nam ocenę umiejętności potrzebnych do wykonania elementów wyróżnionych podczas analizy treści walki sportowej.

 

Poniżej przedstawione zostały wybrane próby na potrzeby testów kontrolnych (testów sprawności specjalnej), które mogą okazać się pomocne trenerom, zarówno jako kryterium selekcyjne, jak i w kontroli prawidłowości własnej pracy szkoleniowej, a także w ocenie postępów opanowania umiejętności sportowych przez zawodników na poszczególnych szczeblach zaawansowania.

 

Ocena działań ofensywnych w grze symulacyjnej 6 × 6

 

 

Miejsce: boisko do gry o wymiarach (25 × 45 m), małe bramki 2 × 5 m.

Przebieg: gra 6 × 6 na wyznaczonym polu.

Czas gry: 2 × 10 min.

Punktacja: ocena polega na obserwacji poszczególnych zawodników przez 3 ekspertów według kryteriów i ocen prakseologicznych.

 

Ocena działań gry prowadzona jest wg. arkusza oceny – tabela.

 

Tabela. Przykładowy arkusz oceny działań techniczno-taktycznych zawodników w grze symulacyjnej

 

                              Wskaźnik

Rodzaj działania     

Wskaźnik prakseologiczny

Działania          

S

Ns

A

Nz

(× 10)

Działania indywidualne w ofensywie

Prowadzenie piłki

4

2

6

6,6

Zwody

3

4

7

4,2

drybling

2

2

4

5,0

Uderzenia piłki

3

2

5

6,0


Ocena ogólna


5,4

 

Ocena w działaniu – ocena prakseologiczna × wsk. 10

1–3 pkt – słaby

3.1–5 pkt – przeciętny

5.1–6,5 pkt – dobry

6,6–8 pkt – bardzo dobry

8,1–10 pkt – wyróżniający

 

Test uderzenia piłki na bramkę (nogą, głową)

 

 

A: uderzenie na bramkę po prowadzeniu na odcinku 3 m – uderzenie z odległości 16 m.

B: uderzenie głową na bramkę z nabiegu 3 m – uderzenie z odległości 8 m.

Miejsce: pole karne boiska piłkarskiego z wyznaczonymi liniami dla uderzenia piłki: nogą, głową.

Wykonanie: zawodnik wykonuje 5 uderzeń na bramkę nogą, a następnie głową (z własnego podrzutu) – piłka mija linię bramki w powietrzu. Za trafienie w odpowiednie sektory bramki przyznajemy punkty. Strzał zalicza się, gdy piłka minie światło bramki w powietrzu.

Punktacja:

  • za trafienie w sektor A – 2 pkt.
  • za trafienie w sektor B – 1,5 pkt.
  • za trafienie w sektor C – 0,5 pkt.

 

Więcej na ten temat zawiera artykuł „Analiza gry wykładnią zorganizowanego szkolenia techniczno-taktycznego na przykładzie nauczania działań ofensywnych w treningu piłkarzy nożnych” w nr 4/2016 (17) czasopisma „Asystent Trenera”. W artykule m.in. przedstawiono przykładowe ćwiczenia, które mogą być wykorzystywane w praktyce szkoleniowej przez trenerów. Ich zadaniem jest opanowanie i doskonalenie przez zawodnika tych umiejętności techniczno-taktycznych, które okazały się najbardziej istotne dla zagrożenia bramki przeciwnika w analizowanych meczach Ligi Mistrzów edycji 2014/2015.

 

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”