{jcomments on}Poniższe ćwiczenie ma na celu pracę nad szybkością reakcji i zmusza zawodników do pracy nad tą cechą, która jest niezbędna, aby osiągnąć sukces w meczu.

 

 

Organizacja ćwiczenia


  • Wyznacz obszar o wymiarach ok. 25 m x 25 m.
  • W środku ustaw trójkąt z pachołków.
  • Potrzebujesz 3 piłek oraz bramkę wraz z bramkarzem.

 


 

Rysunek 1.

 

Wykonanie ćwiczenia


  • Ustaw swoich zawodników w 2 rzędach. W jednym rzędzie gracze spełniają funkcję obrońców, zaś w drugim napastników.
  • W środku trójkąta znajduje się po 1 obrońcy i napastniku, którzy zagrywają do siebie piłkę na 1 kontakt.
  • Na sygnał dany przez trenera zawodnicy zostawiają piłkę i każdy z nich obiega pachołek. Napastnik obiega pachołek najdalej ustawiony od bramki, a obrońca jeden z pachołków bliższych bramce.

 


 

Rysunek 2.

 

  • Napastnik stara się oddać strzał, a obrońca zablokować go.

 Rysunek 3.

 

Założenia treningowe – na co zwrócić szczególną uwagę?


  • Szybkość reakcji.
  • Zablokowanie strzału.