Zaprezentowana poniżej gra jest jednym ze środków treningowych części głównej konspektu o temacie: atak szybki bocznymi sektorami boiska. Konspekt śmiało można wykorzystać w: seniorach, juniorach starszych, juniorach młodszych, a nawet i w trampkarzach.

Gra 5 + 1 × 5 + 1

Czas: 15 min

Opis: 3 składy. Zadaniem zawodników z piłką jest szybkie podanie do strefy bocznej, a następnie wyjście na pozycję strzelecką w celu wykończenia ataku szybkiego. Jeśli drużyna przeciwna odbierze piłkę, to ma te same zadania co rywale. Zadaniem zawodników bez piłki jest pressing wysoki. Celem gry jest wykonywanie szybkich podań, a nie prowadzenie piłki dlatego na każde 4 podania - jedno musi być skierowane do zawodnika w prostokącie. Zawodnicy w prostokącie nie mogą zdobywać goli. Nie mogą również wychodzić z prostokątów. Do ich stref nie mogą wchodzić inni zawodnicy.

Więcej na ten temat znajdziecie w artykule „Atak szybki bocznymi sektorami boiska. Konspekt treningowy”, którego autorem jest Piotr Dobaj. Artykuł został opublikowany w nr 3/2018 (28) czasopisma „Asystent Trenera”.

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”