Zaprezentowane poniżej ćwiczenie ma wyłącznie charakter przykładowy. Ma reprezentować konkretne grupy środków. Wskazuje tylko pewne podejście do organizowania środków w treningu – powinno być wplatane do zajęć jako bodziec dodatkowy, uzupełniający główny temat zajęć.

Zadaniem poniższego ćwiczenia jest tworzenie sytuacji deficytowych, co z kolei ma wzmagać w zawodnikach przygotowanie do wykonania działania poprzez lepsze rozpoznanie sytuacji i dokonanie oceny potencjalnych możliwych wyborów.

Grafika. Umiejscowienie ćwiczenia na boisku

Ćwiczenie

Zawodnicy ustawieni tak jak wskazane na załączonej grafice. Zawodnicy ustawieni na zewnątrz kwadratu o wymiarach 2 × 2 m: 2 w żółtych oznacznikach i 2 bez oznaczników operują 2 piłkami, podając je do ćwiczącego w środku i między sobą, ale wyłącznie do piłkarza ustawionego bezpośrednio obok – nie zostaje jednak narzucony konkretny kierunek prowadzenia działania i może być on wielokrotnie zmieniany w toku ćwiczenia. Mają dążyć do zminimalizowania liczby kontaktów z piłką, czemu musi towarzyszyć odpowiednia obserwacja pozostałych ćwiczących i komunikacja (!). Piłki nie powinny się zatrzymywać. Zawodnik ze środka operuje wyłącznie podaniami bez przyjęcia (lub z 2 kontaktami) – futbolówkę może kierować tylko do kolegów w żółtych oznacznikach. Pojedyncze powtórzenie trwa 1 min, po której następuje zmiana ćwiczącego w środku na jednego obwodowych. Poza wskazanymi już elementami, zwracamy uwagę na pracę zawodnika w środku: przyjmowanie pozycji otwartej, obserwowanie wszystkich ćwiczących, praca na ugiętych nogach i z pochyloną sylwetką, siłę i dokładność wykonywanych podań.

Opisane powyżej ćwiczenie pochodzi z artykułu „Doskonalenie podejmowania decyzji w sytuacjach deficytowych” opublikowanego w nr 6/2017 (25) czasopisma „Asystent Trenera”.

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”