Dobra wiadomość dla wszystkich osób, poszukujących wartościowych wydarzeń edukacyjnych w świecie piłki nożnej. Już za kilkanaście dni odbędzie się Football Club Management Conference. Dzięki uprzejmości organizatora, „Asystent Trenera” ma do przekazania aż dziesięć pakietów Regular.

Football Club Management Conference (19-20.06, Tarczyński Arena Wrocław) to międzynarodowe wydarzenie edukacyjne, zajmujące się aspektami zarządzania i rozwoju profesjonalnych Klubów piłkarskich. Według organizatora, podejmowana jest tematyka absolutnie kluczowa, ponieważ Klub jest najważniejszym interesariuszem w świecie futbolu, najmocniej wpływającym na poziom całej dyscypliny sportu. Edukując Specjalistów, czytaj: aktualnych i potencjalnych pracowników organizacji piłkarskich, Football Development Institute wspiera równolegle wielopłaszczyznowy rozwój Klubów.

fmc conference

Każde wydarzenie FCM Conference posiada motyw przewodni. Najbliższe wydarzenie otrzymało motto „Club Development Model” („Model Rozwoju Klubu”). Wypracowanie kompleksowego modelu jest uznawane przez FDI za warunek konieczny do profesjonalnego zarządzania Klubem, a także czynienia kontrolowanych postępów. Właśnie od tego kroku powinno się rozpoczynać transformację Klubu. I od tego kroku zależy też jakość transformacji.

FCM Conference to europejski cykl, posiadający niekonwencjonalny charakter oraz wiele atrybutów merytorycznych, odróżniających tę konferencję od wydarzeń o podobnej tematyce.

 • Wyróżniki merytoryczne FCM Conference
 • część „Systemu edukacyjnego FDI” | możliwość kontynuowania edukacji
 • fundamenty || „Tożsamość piłkarska FDI” | „Model Rozwoju Klubu FDI”
 • wieloletni scenariusz cyklu
 • motyw przewodni pojedynczych konferencji
 • tematyka oparta o zdefiniowane „Obszary rozwoju Klubu FDI”
 • jednolita narracja
 • zunifikowane wystąpienia ekspertów
 • prezentacja konkretnych definicji, koncepcji, modeli
 • „System rozwoju Klubów FDI” | możliwość podjęcia współpracy

„Model Rozwoju Klubu FDI” oraz pomysł na wdrożenie tego kompleksowego konceptu w wieloletni, koherentny konferencyjny kontekst tworzą „Tożsamość FCM Conference”. W trakcie poszczególnych wydarzeń prowadzona jest symulacja fragmentu procesu rozwoju. Ta nowatorska idea wzbudziła zainteresowanie wielu Klubów oraz organizacji na terenie Europy. Oto prezentacja wybranych podmiotów.

GRAFIKA | herby

 • Profil Uczestników
 • przedstawiciele organizacji ligowych/federacji
 • przedstawiciele Klubów
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd
 • Dyrektor ds. sportowych
 • Dyrektor Akademii
 • pracownicy działu sportowego (administracja | Trener | Scout)
 • pracownicy innych działów (strategia | komunikacja | marketing | finanse | prawo | technologia | compliance & integrity)
 • eksperci
 • wykładowcy uniwersyteccy
 • agenci piłkarscy
 • osoby zainteresowane tematyką zarządzania Klubami
 • Dlaczego w wydarzeniu powinni wziąć udział również Trenerzy?

Marcin Gabor (autor koncepcji FCM Conference): - Sposób zarządzania Klubem piłkarskim wpływa na pracę każdej osoby zatrudnionej. Zarządzanie to sterowanie całym Klubem, więc determinuje także działania Trenerów. Dlatego warto mieć świadomość jakości funkcjonowania Klubu. Po drugie, „Model Rozwoju Klubu FDI” obejmuje szczegółową koncepcję zarządzania i rozwoju we wszystkich obszarach działania podmiotu piłkarskiego. A zatem, zdobywa się szeroką wiedzę z uwzględnieniem swojej specjalizacji. Po trzecie, na tej podstawie można wpływać pozytywnie na własny obszar pracy. Warto przeanalizować pod tym kątem agendę i przeczytać narrację konferencji. Po czwarte, spora część Trenerów w Europie zmienia ścieżkę rozwoju i szuka innej drogi kariery, więc prezentacja alternatywnego kierunku w świecie piłki nożnej jest cenna.

 • Uczestnictwo w FCM Conference

Organizatorzy przygotowali trzy rodzaje pakietów, uprawniających do wzięcia udziału w FCM Conference:

 • Regular
 • VIP
 • Club

W konferencji można wziąć udział zarówno na miejscu (Tarczyński Arena Wrocław), jak również ONLINE.

Dla dziesięciu pierwszych osób mamy darmowe pakiety Regular (uczestnictwo we Wrocławiu), przekazane przez organizatora, czyli Football Development Institute. Aby otrzymać jeden z nich, należy przesłać wiadomość do biura FDI o tytule „FCM Conference | AT”.

Folder konferencyjny ze wszystkimi istotnymi informacjami (w tym porównani agenda, narracja konferencji oraz porównanie pakietów uczestnictwa) można pobrać w tym miejscu.

Zachęcamy do udziału!