Jednym 5 najważniejszych aspektów motorycznych jest koordynacja. Jest to pojęcie bardzo ogólne i obejmuje wiele aspektów funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Móżdżek zawiaduje koordynacją i reakcjami odruchowymi naszego ciała.

Z perspektywy treningu jednym z głównych celów jest koordynacja i synchronizacja położenia oraz ruchu górnej dolnej części ciała, wykorzystując ćwiczenia w formie skipów czy pełzania.

Kiedy doskonalimy dysocjację górnej i dolnej części ciała, stosujemy np. ćwiczenie z oporem elastycznym lub z oporem partnera, podczas którego górna część ciała oporuje utrzymanie gumy lub stawia opór partnerowi, kończyny dolne wykonują zaś dynamiczną pracę w miejscu (np. niski skip). Akcentując asymetryczną pracę – opór jest stawiany przeciwstawnie do ruchu kończyny dolnej – uczymy koordynacji z jednoczesnym utrzymaniem stabilności wszystkich segmentów.

Kiedy wprowadzamy formy marszów i skipów wymagających koordynacji ustawienia segmentów ciała, wtedy szczególną uwagę zwracamy na progresję, aby tempo ruchu utrzymane było w taki sposób, by nie wpływało na jakość wzorca ruchu. Dodatkowe utrudnienie, jak np. opór elastyczny umieszczony na pasie podczas marszu lub skipu, musi być optymalnie dobrane, tzn. lekkie na początkowym etapie, aby pozwolić na egzekwowanie kluczowych aspektów ćwiczenia jak kontakt z podłożem czy płynność ruchu. Tempo na wczesnym etapie możemy regulować przez klaskanie rytmu i doskonalenie ćwiczenia w miejscu, zanim przejdziemy do poruszania się na dystansie 7–10 m. Takie progresje z powodzeniem można wprowadzać w grupach U14 i młodszych.

Powyższy fragment pochodzi z artykułu „Nauczanie 5 najważniejszych aspektów motorycznych” opublikowanego w nr 1/2019 (32) czasopisma „Asystent Trenera”.

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”