W poniższym tekście Jakub Ostrowski opowiada o swoim pomyśle na funkcjonowanie akademii piłkarskiej w zakresie rozwoju osobistego trenerów. Jest to fragment artykułu „Piast Kobylnica. Część III – O Akademii Piłkarskiej – „Piłka Nożna na Życie” opublikowanego w nr 6/2021 (47) czasopisma Asystent Trenera.

piast kobylnica

W celu utrzymania spójnej myśli i filozofii pracy w klubie jednym z najważniejszym elementów, które determinują kierunek działań, jest troska o kadrę trenerską. Tak aby mogła jako zespół realizować wizję klubu i mieć bezpośredni wpływ na dzieci i młodzież. Niezwykle ważne jest wyposażenie bądź też ugruntowanie ich wiedzy w celu przekazywania jej przez trenerów zawodnikom w sposób jak najbardziej czytelny i spójny z filozofią klubu, oczywiście analogicznie do wieku młodego piłkarza. Trenerzy często są – zaraz po rodzicach i szkole – nośnikiem wiedzy o życiu, o świecie, często będąc traktowanym przez młodych piłkarzy jako autorytet. Trener im więcej wie, im więcej ma kompetencji i umiejętności z szerokiego wachlarza możliwości, tym pełniejszy jest jego udział w relacji z zawodnikiem. Trener staje się bardziej pewny siebie, buduje swój autorytet, rozwija się. W myśl zasady, że na naukę i zdobywanie nowej wiedzy i kolejnych doświadczeń, nigdy nie jest za późno.

Dbając o rozwój kompetencji i umiejętności trenerskich, w początkowej fazie całego procesu najważniejsze było wzajemne poznanie się, zaznajomienie się z mocnymi stronami i rezerwami trenerów, tego czym się zajmują, jakie mają zainteresowania, co w ogóle robią w życiu. Zwyczajowo w mojej pracy służą temu dwa indywidualne spotkania, które poprzedzone są „ankietą diagnostyczną” zbierającą podstawowe, ale zarazem niezbędne informacje o trenerze. Podczas pierwszego spotkania omawiana jest ankieta (pojawiają się pytania wyjaśniające lub rozwijające myśli zawarte na papierze). Rozszerzenie perspektywy pozwala zaplanować pracę z trenerem i dbać o jego rozwój w tych przestrzeniach, które uważa za potrzebne.

Równolegle rozpoczyna się proces cyklicznych comiesięcznych działań, które uzupełniają, wzbogacają i zarazem ujednolicają pracę całego zespołu trenerskiego. Zanim jednak odbędą się pierwsze spotkania, ustalam wraz z zespołem zasady współpracy, wysłuchuję potrzeb trenerów oraz ich oczekiwań względem mojej osoby i potrzeb wynikających ze wspólnych spotkań. Jest to jedno z ważniejszych spotkań, które w teorii „ustawia” całą relację. W przypadku naszego zespołu trenerskiego zakończyło się ono sukcesem i mogliśmy przystąpić do pracy. W tym momencie warto wrócić na chwilkę do tego, o czym wspomniał Prezes w swoim wywiadzie. Kwestia ta dotyczy „kierunku strzałek” w strukturze trenerów. Przypomnę, kierunki strzałek skierowane są zawsze w dwie strony. Układ wzajemnych relacji, wypracowanych na spójnych dla wszystkich trenerów zasadach, opartych na zaufaniu, szczerości, zwiększają szansę na wzrost i rozkwit. Spotkania szkoleniowe odbywające się raz w miesiącu mają dwie formuły: poruszany temat ma początek i koniec na jednym spotkaniu bądź w trakcie cyklu spotkań, podczas których omawiane jest jedno zagadnienie. Całość działań jest podejmowana w taki sposób, aby była jak najbardziej atrakcyjna dla trenerów. Często oparta jest na bazie ćwiczeń, wspólnych zadań, które angażują trenerów do pracy. Rzadko – w zasadzie w ogóle – unikam formy wykładu.

Kolejnym działaniem, które toczy się swoją ścieżką, są obserwacje treningowe. Podobnie jak podczas spotkań z grupą trenerów, tutaj również ustalam zasady dotyczące mojej obecności w trakcie treningu. I często jest tak, że to trener decyduje jak ma to wyglądać. Ja tylko dopasowuję się do potrzeb trenera. Obserwacja kończy się omówieniem treningu, która jest prowadzona w taki sposób, aby to trener sam dochodził do wniosków, odpowiadając na pytania, co się udało w trakcie zajęć, co zrobić, aby było jeszcze lepiej, co zmienić, z czego zrezygnować. Ważne jest, by trener sam wyciągał wnioski i uczył się na swoich dobrych działaniach bądź ewentualnych błędach. Przed dotarciem na trening trener przekazuje mi tylko informację, co będzie tematem zajęć i na co będzie zwracał szczególną uwagę podczas treningu. Konspekt treningowy jest tylko dla trenera.

Sporo jest działań teoretycznych, które jednak zawsze są sprawdzane w praktyce, bo to ona daje najwięcej odpowiedzi.

Zachęcamy do lektury całego artykułu, który znajdziesz w nr 6/2021 (47) czasopisma Asystent Trenera. Tu zamówisz to wydanie: https://bit.ly/AsystentTrenera47.

Możesz też zakupić ten artykuł w wersji elektronicznej: https://sklep.asystent-trenera.pl/pl/p/Piast-Kobylnica.-Czesc-III-O-Akademii-Pilkarskiej-%E2%80%9EPilka-Nozna-na-Zycie/423