Wskazany środek treningowy (gra 3 × 3) był stosowany w części głównej treningu. Jest to ćwiczenie kompleksowe kształtujące szybkość reakcji i szybkość lokomocyjną, atak szybki i finalizację.

Połowa pełnowymiarowego boiska. Ustawienie zawodników jak na grafice, obrońcy ustawieni 6 m za napastnikami. Napastnicy wykonują ćwiczenia w miejscu na tzw. czucie piłki, a obrońcy kształtują koordynację ruchową, ćwicząc na płotkach. Trener ustawiony z piłkami za obrońcami. W momencie podania piłki przez trenera w wolną    przestrzeń rozpoczyna się gra. Zadaniem napastników jest jak najszybszy start i finalizacja akcji, natomiast zadaniem obrońców jest pogoń za akcją i przejęcie piłki.

Od autora:

Każdego dnia swojego pobytu w akademii Getafe C.F. słowo rapido słyszałem co najmniej kilkadziesiąt razy, a trenerzy powtarzali je jak mantrę, szczególnie podczas gier zadaniowych i gier właściwych. Rapido po prostu oznacza – szybciej. Szybkość zarówno decyzyjności, jak i lokomocyjna zdaje się być fundamentalną cechą idealnego wychowanka akademii. Podczas swoich kilku zaledwie obserwacji drużyn juvenilu, czyli juniorów, nie widziałem zawodnika, który nie dysponowałby dużą szybkością lokomocyjną, a wszystkie działania techniczno-taktyczne są skierowane w stronę maksymalnego przyspieszenia gry. Trudno ocenić, czy aż takie promowanie szybkości (szybkość lokomocyjna jest przecież cechą, która w pewnym stopniu zależy od genów) jest dobre, natomiast pamiętać należy, że każda akademia ma swoją wizję szkolenia i wychowywania młodych zawodników i nie ma dwóch identycznych akademii.

Powyższy fragment pochodzi z artykułu „Sprawozdanie ze stażu w akademii Getafe C.F.” opublikowanego w nr 2/2018 (27) czasopisma „Asystent Trenera”. Autor artykułu, Paweł Krajewski jako cel artykułu przyjął rzetelne przedstawienie informacji, które udało mu się zgromadzić podczas dwóch tygodniowych pobytów w akademii Getafe C.F. w październiku 2017 r. Chciał również wyjść poza aspekty szkoleniowe i opisać organizację szkółki „wokół boiska”, tym bardziej że bardzo często właśnie organizacja całej akademii ma wpływ na to, co widzimy później na placu gry.

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”