{jcomments on}Poniżej opisana sesja treningowa została zaobserwowana w 2002 r. podczas treningu Ajaxu Amsterdam. Materiały wykorzystane w tym tekście pochodzą z www.worldclasscoaching.com

 

Dzień trzeci

 

Rozgrzewka

 

Rozgrzewka podobna jak w dniach 1 i 2.

 

W końcowej części rozgrzewki zawodnicy doskonalą proste podania, później podania bez przyjęcia. Gra z „kryciem” Gra, której głównym założeniem jest „krycie” zawodników odbywa się w konfiguracji 4 na 4 zawodników. W 2 polach jednocześnie odbywają się 2 gry (rysunek 1). Zawodnicy nie mogą przemieszczać się z pola do pola. Celem gry jest przegranie piłki z jednego pola do drugiego i ostatecznie ustawienie piłki na najdalszej linii drugiego pola (tzw. gra bułgarska). Każdy zawodnik ma przydzielone „krycie” z drużyny przeciwnej i jeśli dany zawodnik zdobędzie punkt, a wiec ustawi piłkę na linii końcowej drugiego pola, to gracz odpowiadający za niego musi wykonać po treningu tyle sprintów, ile było zdobytych punktów.

 


Rysunek 1.

 

Postęp w miarę ćwiczenia


  • Ćwiczenie można zmienić z konfiguracji 4 na 4 na konfiguracje 8 na 8 z bramkarzami broniącymi w bramkach 5 m x 2 m.
  • Kolejna modyfikacja to powrót do konfiguracji 4 na 4 i  jednoczesne wprowadzenie 2 wolnych zawodników pomagających drużynie, która posiada piłkę. Zawodnicy ci poruszają się w obu strefach. Celem gry znów jest przegranie piłki do drugiej strefy i ustawienie jej na linii końcowej w tej strefie. Zawodnik zagrywający piłkę oraz 2 wolnych graczy może przejść za piłką do nowej strefy, aby stworzyć sytuację 7 na 4.

 

Ćwiczenie kończy gra 9 na 10 z bramkarzami na połowie boiska. 9 broniących zawodników ma za zadanie wyprowadzenie piłki z obrony i ostatecznie podanie jej do rąk bramkarza poruszającego się tylko na linii środkowej boiska. Zawodnicy atakujący mają za cel strzelenie bramki (rysunek 2).

 

 

Rysunek 2.