Trening opisany poniżej odbył się 24 czerwca 2015 r. i był częścią mikrocyklu okresu przygotowawczego zespołu WKS Śląsk Wrocław SA przygotowującego się do pucharów europejskich (NK Celje) w sezonie 2015/16.

 

 

Rozgrzewka:

Podział zawodników na 3 grupy po 9 zawodników – praca w obwodzie na trzech stacjach (każda stacja 8 min pracy, 2 min odpoczynku między stacjami):

  • stacja I: z ćwiczeniami koordynacyjnymi,
  • stacja II: z prowadzeniem piłki,
  • stacja III: doskonalenie podań w grupie.

 

 

Część główna:

Podział na 3 zespoły:

Gra 3 kolory na 3 kontakty (2 zespoły grają przeciwko jednemu – po stracie piłki przez 1 z kolorów zawodnicy tego zespołu przechodzą do obrony; 3 × 4 min z przerwami 2 min).

 

 

Podział na 4 zespoły:

Gry 8 × 8 z bramkarzami + gry na 6 bramek (2 zespoły grają 8 × 8 z bramkarzami, 2 na 6 bramek: 4 × 5 min z przerwami 2 min).

 

 

Część końcowa:

Rower + ćwiczenia rozciągające (20 min).

 

Kompletny pierwszy mikrocykl okresu przygotowawczego do sezonu 2015/16 przygotowujący zespół WKS Śląsk Wrocław do rywalizacji w pucharach europejskich został przedstawiony w nr 4/2015 (11) czasopisma „Asystent Trenera”. Jedną z głównych kwestii, na którą był kładziony nacisk w mikrocyklu treningowym, jest wysoka jakość treningu. W artykule została przedstawiona również filozofia gry i treningu wg trenera Tadeusza Pawłowskiego.

 

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”