Przed Wami ćwiczenie dla dzieci w wieku 6–7 lat z wykorzystaniem niekonwencjonalnego dla futbolu sprzętu. Scenariusz zabawy ma przede wszystkim charakter ogólnorozwojowy i może być stosowany w każdej części treningu.

{jcomments on}

 

Organizacja:

  • Pole o wymiarach 15 × 15 m.
  • Podział dzieci na drużyny o równej liczbie ćwiczących.
  • Dzieci ustawiają się w rzędzie, w odległości 10 m od linii startu ustawiamy pachołek, obok niego piłki (liczba piłek odpowiada liczbie dzieci w każdej z grup).

 

Przebieg:

  • Na sygnał startu pierwsza osoba biegnie do pachołka, trzymając worek w ręce, gdzie wkłada do niego 1 piłkę i wraca z nią na start.
  • Po przybiegnięciu wyciąga piłkę i przekazuje worek następnej osobie, która wykonuje to samo ćwiczenie.
  • Wygrywa drużyna, która jako pierwsza przyniesie wszystkie piłki.

 

 

Warianty:

  • Po powrocie na linię startu nie wyciągamy piłek (każda kolejna osoba dokłada do worka 1 piłkę).
  • Startujemy z workiem pełnym piłek, za każdym razem przy pachołku odkładamy 1 z nich.
  • Pomiędzy linią startu a pachołkiem, przy którym znajdują się piłki, ustawiamy dodatkowe przeszkody do pokonania.

 

Postęp w metodyce treningu piłkarskiego dzieci i młodzieży znacznie wpływa na dostępność i rozwój coraz bardziej wyszukanych akcesoriów treningowych. „Szubienice”, „fale”, „wyrzutnie piłki” czy „gruszki piłkarskie” z pewnością uatrakcyjniają trening, ale kwestią sporną pozostaje ich faktyczny wpływ na rozwój umiejętności technicznych i motorycznych naszych zawodników. Spore grono trenerów, ze względu na ograniczone możliwości finansowe klubów, nie może sobie pozwolić na zakup tak kosztownego sprzętu. Szukając inspiracji do przeprowadzenia ciekawych i wartościowych treningów, można wykorzystać z pozoru nudne i nieprzydatne w treningu piłkarskim przybory. Wystarczy trochę kreatywności i świeżego spojrzenia.

 

Paweł Jędrzejewski, trener koordynator Football Academy, zaproponował 16 różnych gier i zabaw (wraz z wieloma modyfikacjami), w których można wykorzystać przybory zupełnie nie związane z treningiem piłki nożnej. Bardzo tanie i ogólnie dostępne. Polecamy artykuł „Trening z wykorzystaniem niekonwencjonalnych przyborów treningowych” zamieszczony w nr 4 (3/2014) czasopisma „Asystent Trenera”. W artykule znajdziecie dodatkowo bardzo ciekawą grę zadaniową, która w kwietniu, na podstawie głosowania, została „Ćwiczeniem miesiąca” w Football Academy.