Po obserwacji i analizie zajęć czy konspektów treningowych często można dojść do wniosku, że trenerzy są bardziej zaangażowani nieustannym zmienianiem ustawionych wcześniej znaczników/grzybków treningowych aniżeli kontrolowaniem, czy konkretne ćwiczenie, gra lub zabawa są właściwie wykonywane przez podopiecznych.

{jcomments on}

 

Z reguły wpływ na taką sytuację ma słabe przygotowanie i organizacja treningu, które zaburzają płynne przechodzenie z jednego zadania do drugiego oraz brak kreatywności w modyfikowaniu poszczególnych ćwiczeń. Aby sprawić, by trening był bardziej efektywny oraz skoncentrowany głównie na zawodnikach i ich potrzebach, należy ograniczyć do maksimum zmianę układu wcześniej ustawionych akcesoriów treningowych.

 

Każda jednostka treningowa powinna być starannie przygotowana na podstawie jednego układu, w który ingerencja trenera jest tylko kosmetyczna, w myśl zasady: dobra organizacja = dobry trening.

 

Aby bardziej zobrazować i wytłumaczyć zagadnienie płynnej organizacji treningu, poniżej propozycja przykładowych i popularnych schematów/układów ćwiczeń.

 

Ustawienie wyjściowe:

  • Pole kwadratowe o bokach 30 × 30 podzielone na 4 sektory kwadratowe o wymiarach 10 × 10 m,
  • W celu łatwiejszego zilustrowania podział na 4 grupy.

 

 

Wszyscy zawodnicy będący poza 4 kwadratowymi sektorami są w posiadaniu piłki. Ich zadaniem jest prowadzenie jej i co jakiś czas okrążanie ustawionych grzybków, które wyznaczają kwadratowe sektory, ale tak aby nie dać się klepnąć środkowym graczom. Jeśli do tego dojdzie, następuje zamiana ról.

 

 

Każdy z zawodników prowadzi piłkę w wyznaczonym kwadratowym sektorze. Na sygnał trenera wyznaczeni zawodnicy (każdy ma przydzielony numer od 1 do 4) mają za zadanie, prowadząc piłkę, zmienić kwadratowy sektor zgodnie z wyznaczonym wcześniej kierunkiem.

 

 

Warianty:

  • zawodnicy prowadzą piłkę w określony przez trenera sposób,
  • na sygnał trenera wyznaczeni zawodnicy zatrzymują podeszwą piłkę w swoim sektorze i przebiegają do sąsiedniego, gdzie wznawiają prowadzenie piłki pozostawionej przez innego ćwiczącego.

 

Powyższe propozycje są fragmentem artykułu „Dobra organizacja = dobry trening” autorstwa Pawła Jędrzejewskiego, trenera koordynatora Football Academy, który został opublikowany w nr 3 (2/2014) czasopisma „Asystent Trenera”. W artykule znajdziecie dużo więcej schematów/układów

ćwiczebnych, których zaprezentowane modyfikacje tworzą propozycję niejako podstaw oddzielnych konspektów treningowych o różnym stopniu trudności.

 

Warto również zobaczyć spis treści całego numeru najnowszego „Asystenta Trenera”. Może znajdziecie tam coś dla siebie?