W poniższej tabeli przedstawiono wyniki 5 najlepszych chłopców sprawnych fizycznie i piłkarsko w danej drużynie 12-latków. Wyniki świadczą o tym, iż aby być bardzo dobrze sprawnym piłkarsko zawodnikiem, trzeba być także bardzo dobrym pod względem sprawności fizycznej.

Autor artykułu, Kacper Masenek, w swoim klubie przeprowadził badania oceniające sprawność fizyczną, jak też umiejętności piłkarskie zawodników. Obszarem badań objętych zostało 26 chłopców w wieku 12 lat. Chłopcy zostali poddani próbom, które pozwoliły określić stopień ich sprawności fizycznej (wykorzystano Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej) oraz stopień sprawności piłkarskiej (wykorzystano Test Sprawności Piłkarskiej Polskiego Związku Piłki Nożnej w wersji z lutego 2016 r.).

Tabela. Wyniki pięciu najlepszych chłopców

W przypadku osób o wysokim poziomie obu sprawności występuje widoczna korelacja pomiędzy sprawnościami. To bardzo cenna informacja dla trenera…

Wnioskiem z przeprowadzonych badań jest fakt, że aby posiadać wysoką sprawność piłkarską, trzeba być także bardzo sprawnym fizycznie człowiekiem. Badania, które zostały wykonane, potwierdzają to dobitnie, gdyż w rankingu pięciu najsprawniejszych fizycznie i pięciu najsprawniejszych piłkarsko chłopców były te same osoby. Chłopiec chcący być dobrym piłkarzem musi także cechować się zdolnościami motorycznymi na odpowiednim poziomie. Piłkarzy profesjonalnych, którymi stać chcą się młodzi adepci futbolu, cechują zdolności motoryczne na najwyższym poziomie, co pokazuje, w którą stronę trzeba iść, aby przybliżyć się do celu.

Więcej znajdziecie w artykule „Sprawność fizyczna 12-letnich chłopców a poziom umiejętności piłkarskich” opublikowanym w nr 1/2019 (32) czasopisma „Asystent Trenera”.

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”