W racjonalnym przygotowaniu działań taktycznych należy uwzględniać uczenie się i doskonalenie pewnych działań ruchowych oraz rozwijanie cech istotnych dla specjalnych zdolności taktycznych. Poniżej przykładowe ćwiczenie kształtujące widzenie pola, które jest podstawą przygotowania taktycznego.

 

Ćwiczący w trójkach na wysokości 40 m od bramki oraz dodatkowo 2 obrońców. Zawodnik A podaje piłkę do B i biegnie na obieg, B przyjmuje piłkę i wprowadza ją na środek boiska i tam podaje do wychodzącego zawodnika C i również wykonuje działanie na obiegniecie, C przyjmuje piłkę i wprowadza ją do środka, tam podejmuje decyzję o strzale bądź też o rozegraniu piłki do boku na wychodzących partnerów A i B, którzy kończą akcję strzałem lub dośrodkowaniem.

Podjęcie konkretnej decyzji z uwzględnieniem pozycji partnerów oraz oddanie strzału wymagają umiejętności widzenia centralnego oraz peryferycznego.

Powyższe ćwiczenie pochodzi z artykułu „Wiedza o grze podstawą rozwijania kreatywności w nauczaniu działań taktycznych” opublikowanego w nr 2/2018 (27) czasopisma „Asystent Trenera”. W artykule autor – Henryk Duda, naświetla istotę szkolenia taktycznego. Podaje również przykładowe ćwiczenia doskonalące:

  • właściwości spostrzeżeń,
  • widzenie pola (środkowe, obwodowe i głębokie),
  • cechy uwagi (przerzutność, podzielność, koncentrację),
  • zdolność podejmowania szybkiej i trafnej decyzji,
  • szybkość realizacji podjętej decyzji,
  • zdolność antycypacji (przewidywania) rozwoju sytuacji boiskowej,
  • zdolności myślenia.

Celem powyższych ćwiczeń jest świadome podjęcie trafnej decyzji przy rozwiązywaniu zadań taktycznych, a głównym kryterium w klasyfikacji ćwiczeń jest występowanie zadań stwarzających sytuacje alternatywnych rozwiązań taktycznych (decyzyjnych).

Tego typu ćwiczenia powodują szybkie dojrzewanie taktyczne zawodnika, ponieważ treść ich wynika z właściwości strukturalnych taktycznej działalności piłkarza. Doskonalą nie tylko ruchowe środki, ale przede wszystkim psychiczne środki walki, które w znacznym stopniu przyczyniają się do efektywnej i racjonalnej gry na boisku piłkarskim.

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”