Opisany poniżej kompletny konspekt treningowy drużyny MFK OKD Karvina U15 odbył się w poniedziałek w mikrocyklu treningowym w okresie przygotowawczym.

 

W okresie przygotowawczym bardzo duży akcent jest kładziony na przygotowanie motoryczne młodego zawodnika. Natomiast w okresie startowym zmienia się budowa mikrocyklu: proporcje treningu motorycznego do treningu piłkarskiego zdecydowanie maleją, wzrasta intensywność. Modyfikacji ulegają również wszystkie ćwiczenia techniczne i techniczno-taktyczne. Wykonywane są w mniejszych polach, zwraca się uwagę na szybkość ich wykonywania z większą liczbą dotknięć piłki, presją czasu i przeciwnika. Zmianie ulegają również wszystkie gry, które również są prowadzone na mniejszych polach.

 

Trening indywidualny – obrońcy

Czas: 70 min

 

Cele indywidualne:

  • Poruszanie się bez piłki, ustawienie względem zawodnika z piłką.
  • Wzrok na piłce,
  • Atak na piłkę wewnętrzną częścią stopy + całe ciało.
  • Gra głową.
  • 1 × 1 w bronieniu, odbiór, blokowanie, spychanie zawodnika.
  • Współpraca w obronie, asekuracja partnera.
  • Skrócenie pola gry całą formacją.

 

Część wstępna:

  • Poruszanie się po boisku: dwóch zawodników porusza się i wzajemnie asekuruje + rozciąganie dynamiczne. Czas: 10 min.

 

Część dodatkowa:

  • Ćwiczenia z piłkami, technika: uderzenie głową, przyjęcia piłki z powietrza, podania krótkie i długie. Czas: 10 min.

 

  1. Część główna.

Odbiór piłki we fragmencie gry 1 × 1 w kwadracie. Czas: 6 min.

 

 

Odbiór piłki w strefie. Czas: 10 min.

1 seria, 6 powtórzeń każdy.

 

Odbiór piłki w strefie + asekuracja. Czas: 20 min.

 

 

Napastnik ma za zadanie ograć obrońcę w wyznaczonej strefie i przeprowadzić ją za linię końcową wyznaczonego pola. Obrońca wychodzi do napastnika i agresywnie atakuje na piłkę. Drugi obrońca przesuwa i asekuruje.

 

Wariant 2:

Napastnik może zmieniać strefę. Obrońcy reagują na zmianę strefy przez napastnika i na zmianę dochodzą do niego. Wtedy drugi obrońca asekuruje. Obrońca po przejęciu piłki jak najszybciej wyprowadza ją ze strefy lub zagrywa, np. do trenera.

 

3 serie, 4 powtórzenia, 2 min przerwy pomiędzy seriami.

 

Skrócenie pola gry całą formacją po wybiciu piłki głową. Czas: 10 min.

 

 

20 piłek dośrodkowanych w pole bramkowe z różnych miejsc.

 

Powyższy fragment pochodzi z artykułu „Mikrocykl w okresie przygotowawczym MFK OKD Karvina U15” opublikowanego w nr 5/2016 (18) czasopisma „Asystent Trenera”.

 

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”