Trening dla 4–5-latka odbywa się od początku do końca według określonej opowieści ruchowej (baśnie, bajki, środowisko lub życie codzienne). W jednostkę treningową wplecione są dostosowane elementy piłkarskie.

 

 

Opis:

  1. Strefa zadań – w tym punkcie dzieci realizują samodzielnie poznane elementy techniczne. Jest to aktywny czas oczekiwania na jednostkę treningową. Dzięki tej strefie dzieci już adaptują się do treningu i są przygotowane do rozpoczęcia zajęć. W strefie zadań również odbywa się krótka zbiórka i omówienie zajęć.
  2. Zabawa bieżna – w tym punkcie zajęć według dobranej opowieści ruchowej przygotowujemy organizm dziecka do dalszej części treningu, jednocześnie realizując dane elementy piłkarskie, motoryczne oraz funkcjonalne.
  3. Czucie piłki/kontrola – część ta poświęcona jest na realizowanie elementów technicznych. Wykorzystujemy tu elementy kontroli władania piłką dostosowane do zaawansowania grupy.
  4. Prowadzenie piłki – realizacja doskonalenia utrzymania się przy piłce i reakcja na bodźce wzrokowe, słuchowe.
  5. GRA 3 × 3 – realizacja postępu, szukania wolnej przestrzeni na boisku zgodnie z kierunkiem gry – cel to zdobywanie bramek.
  6. Feedback – krótka rozmowa z zawodnikami podsumowująca dany trening. Powtórzenie poznanych elementów + zadanie domowe (elementy czucia piłki).

 

Więcej na ten temat przeczytać można w artykule „Struktura jednostki treningowej dla 4–6-latka według Lech Poznań Football Academy” opublikowanym w nr 6/2015 (13) czasopisma „Asystent Trenera”.

 

W artykule omówione zostały m.in.:

  • Rola przejściowa z 5-latka do 6-latka
  • Główne zasady tworzenia jednostki treningowej dla dzieci w wieku 4–6 lat
  • Przykładowe środki treningowe dla danego elementu struktury jednostki treningowej

 

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”