W dzisiejszych czasach gra w piłkę nożną na wysokim poziomie sportowym wymaga od zawodników odpowiedniego przygotowania motorycznego, mentalnego, taktycznego oraz technicznego. Przygotowanie techniczne jest bardzo trudno nadrobić w późniejszych etapach rozwoju młodego zawodnika.

 

 

Mówiąc „technika”, w pierwszej chwili myślimy drybling, zwody, gra 1 × 1, precyzyjny strzał, a dopiero później podanie czy przyjęcie piłki. I właśnie te dwie ostatnie składowe techniki, dla mnie jako trenera, są zarazem najtrudniejszymi i najważniejszymi elementami techniki specjalnej do opanowania przez młodego adepta piłki nożnej.

 

Prezentowane poniżej formy podań realizowane są w planie treningowym Szkółki Piłki Nożnej Diament. Ćwiczenia te wprowadzane są w grupie wiekowej U8 oraz systematycznie realizowane w kolejnych etapach nauczania dzieci i młodzieży. Mają one charakter wprowadzający do dalszej części treningu. Od początku treningu wymagają od zawodników odpowiedniego poziomu koncentracji oraz skupienia uwagi. Nie stosujemy presji czasu ani rywalizacji zespołowej, skupiamy się na dokładnym wykonaniu ćwiczenia wg zasady wolniej, ale dokładniej. Trener musi na bieżąco poprawiać i korygować błędy, które dzieci popełniają w przyjęciu i podaniu piłki oraz wynikające ze złego ustawienia względem piłki.

 

Ćwiczenie 1

 

Liczba zawodników: 8

Sprzęt: piłki, talerzyki

Miejsce: boisko, hala sportowa

 

 

Zawodnicy ustawieni według schematu w „diamencie”. Odległości między talerzykami 10–12 m. Zawodnik A z piłką rozpoczyna ćwiczenie, zagrywając ją do boku do zawodnika B, który odgrywa do wybiegającego zawodnika A i następuje podanie piłki po linii prostej do zawodnika C. Ćwiczący C zagrywa piłkę do zawodnika D ustawionego po jego prawej stronnie. Zawodnik D podaje do wybiegającego zawodnika C, który ponownie zagrywa po linii prostej do zawodnika A. Po zagraniu piłki każdy z zawodników wraca na koniec swojego rzędu.

 

Wariant A: zawodnicy mają 2 kontakty z piłką.

Wariant B: zawodnicy mają 1 kontakt z piłką.

Wariant C: ćwiczenie wykonujemy na 2 piłki równocześnie (zaczyna zawodnik A i C).

Wariant D: po zagraniu piłki zmiana miejsc zawodników A z B / C z D.

Wariant E: po zagraniu piłki zawodnik A idzie na miejsce B, B na C, C na D, D na A.

 

Ćwiczenie 2

 

Liczba zawodników: 6

Sprzęt: piłki, talerzyki

Miejsce: boisko, hala sportowa

 

 

Zawodnicy ustawieni według schematu. Odległość między talerzykami 10–12 m.

 

Ćwiczenie rozpoczyna zawodnik A, krótkim podaniem do zawodnika B, zawodnik B zmienia stronę, zagrywając piłkę dłuższym podaniem do zawodnika C, zawodnik C natomiast zgrywa piłkę do wybiegającego zawodnika A, który podaje piłkę w stronę zawodnika D. Zawodnik D zagrywa piłkę do zawodnika C, ten do zawodnika B, który podaje do nabiegającego zawodnika D, a ten gra do zawodnika A. Zmiana miejsc następuje między zawodnikami A i D. Należy pamiętać, aby co kilka minut zmieniać zawodników B i C.

 

Wariant A: zawodnicy mają 2 kontakty z piłką (wymagamy wtedy przyjęcia kierunkowego za talerzykiem).

Wariant B: zawodnicy A i C mają 1 kontakt z piłką.

 

Osoby zainteresowane tematem odsyłamy do artykułu autorstwa Marcina Matysiaka „Nauczanie i doskonalenie uderzenia i przyjęcia piłki w formie podań w szkoleniu dzieci i młodzieży” opublikowanego w nr 3/2015 (10) czasopisma „Asystent Trenera”.

 

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”