Legia Soccer Schools to ogólnopolski projekt Legii Warszawa promujący w aspekcie społecznym zdrowy tryb życia wśród dzieci. Częścią tej inicjatywy są Piłkarskie Przedszkola Legii. Podczas zajęć młodzi adepci, pod opieką trenera oraz asystentki, wkraczają w zaczarowany świat bajek i opowieści, w którym przeżywając przygody, bawią się, rywalizują w duchu fair play oraz grają w minipiłkę nożną.

 

 

Dzięki odpowiedniej liczebności grup (do 15 osób) każde dziecko w Przedszkolach Legii może liczyć na pełne wsparcie zarówno pod kątem pomocy w czasie piłkarskich zadań, jak i rozwijania talentów, które drzemią w każdym małym człowieku.

 

W Piłkarskich Przedszkolach Legii cyklicznie oprócz dzieci w zajęciach biorą udział również ich opiekunowie. Wchodzą oni w rolę uczestników „treningu”, którzy z wielkim zaangażowaniem wspólnie z pociechami realizują kolejne zadania ruchowe proponowane przez trenerów i asystentki. Dzięki temu wzmacniamy poczucie więzi między rodzicem a jego pociechą oraz dajemy dobry przykład idący z góry, że zdrowy styl życia i radość płynąca z uprawiania sportu rysuje uśmiech na twarzy w każdym wieku.

 

W czasie naszych zajęć w programie Piłkarskich Przedszkoli Legii dzieci, nabywając nowe umiejętności, budują własną wartość, która daje im przekonanie, że mogą śmiało rozwijać swoje pasje poprzez zabawę. Niezwykle istotną rolę w tym procesie przykładamy do wsparcia dzieci w działaniu, dzięki czemu mogą, krocząc przez wykreowany świat przygód, radzić sobie z trudnościami i je pokonywać.

 

Przykładowy scenariusze zajęć Piłkarskich Przedszkoli Legii

 

Zabawa masowa – PRZYWITANIE

Organizacja:

Liczba dzieci: dowolna.

Boisko: 15 × 15 m.

Czas: 5 min.

Przebieg: Świnki biegają po wyznaczonym polu. Na sygnał trenera witają się ze sobą różnymi częściami ciała:

 • rękami,
 • stopami,
 • plecami,

 

 

Świnka na statku

Organizacja:

Boisko : 15 × 15 m.

Sprzęt: grzybki treningowe.

Czas: 10 min.

Przebieg:

Ustawienie jak na grafice. Rodzina świnki ustawiona pomiędzy wytyczonymi liniami. Dzieci dostają sygnał od trenera – „niebieska” lub „czerwona burta” – po sygnale dynamicznie zbiegają w wyznaczonym kierunku. Możemy wprowadzić sygnał „sztorm” – z zadaniem ruchowym do wykonania, np. podskoki lub stanie na jednej nodze z uniesionymi rękami.

 

 

Berek lisek

Organizacja:

Boisko: 15 × 15 m.

Sprzęt: piłki, grzybki treningowe.

Czas: 5 min.

Przebieg:

Każdy zawodnik ma piłkę (błotną kulę). Berek (lisek) goni świnki, które nie chcą mu oddać swojego błotka. Każda złapana świnka trafia do bajkowego pola (zagrody), gdzie podrzuca błotko i się nim bawi.

Zagroda może być ustawiona na środku boiska – ułatwia to organizację kolejnego ćwiczenia.

Odmiany:

 • z piłkami w rękach,
 • z piłkami przy nodze.

 

 

Świnka w zagrodzie

Organizacja:

Boisko: 15 × 15 m.

Sprzęt: piłki, grzybki treningowe, 4 minibramki.

Czas: 10 min.

Przebieg:

Świnki prowadzą piłkę w zagrodzie na środku boiska. Każde dziecko ma przypisany numer. Na sygnał trenera wywołany numer wybiega z zagrody i stara się trafić piłką do bramki. Po trafieniu jak najszybciej wraca do wyznaczonego pola startowego. Trener może również sugerować kierunek ataku na konkretną bramkę.

 

 

Ćwiczenia z czucia piłki

Organizacja:

Boisko: 15 × 15 m.

Sprzęt: piłki.

Czas: 10 min.

Przebieg:

Świnki bawiły się kulami błotnymi i zauważyły, że po umyciu kulki błotka stały się piłkami, postanowiły nauczyć się nowych sztuczek:

 • odbicie piłki o ziemię jedną ręką (lewą lub prawą),
 • odbicie piłki oburącz o ziemię,
 • odbicie piłki o ziemię z obrotem,
 • odbicie piłki o ziemię z klaśnięciem,
 • przeskoki nad piłką,
 • kozłowanie piłki w biegu lewą i prawą ręką,
 • prowadzenie piłki nogą,
 • powtórka zwodu scissors.

 

 

Mini mecze piłkarskie 3 × 3

Organizacja:

Boisko: ½ miniboiska.

Liczba zawodników: dowolna.

Sprzęt: 2 bramki, 1 piłka dla dwie drużyny.

Czas: 20 min.

Przebieg ćwiczenia: Dzieci grają w piłkę, starają się zdobywać gole.

 

 

Artykuł pochodzi z wydania specjalnego „Asystent Trenera Dzieci” w całości poświęconego zagadnieniom treningowym najmłodszych grup wiekowych.

 

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”