{jcomments on}Kształtowanie wytrzymałości dzieci w wieku 11 lat to temat złożony. W różnych krajach inaczej podchodzi się do tego zagadnienia. Odmienne są metody i szkoły kształtowania wytrzymałości. Różny jest także czas, w którym trenerzy rozpoczynają pracę nad tym elementem u dzieci.

 

 

Wstęp

 

Chłopcy w wieku 11 lat to grupa, w której za wcześnie jeszcze na rozwijanie i kształtowanie tej cechy motorycznej, jaką jest wytrzymałość. W tym okresie trener i zawodnicy powinni skupiać się przede wszystkim na kształtowaniu sprawności ogólnej, koordynacji, szybkości i zwinności połączonej z zajęciami z piłką, czyli jak najwięcej techniki.

 

Tematem zajęć w takiej grupie wiekowej nie może być wytrzymałość. Jest ona kształtowana niejako „przy okazji" meczów, gier kontrolnych, małych gier czy też ćwiczeń z piłką. Częstym błędem jest to, że 11-latek oprócz grania na dużym boisku (gdzie również pracuje nad wytrzymałością) bierze udział także w turniejach halowych i trawiastych rozgrywając kilka spotkań w ciągu dnia. Zbyt często trenuje, co wpływa na poprawę wytrzymałości, ale niestety zabija inne cechy, tj. szybkość, zwrotność, zwinność - czyli swoją DYNAMIKĘ, która w dzisiejszej piłce seniorskiej jest podstawą.

 

Warto wiedzieć

 

Badania naukowe pokazują, że polscy zawodnicy mają dużo lepsze wyniki testów wytrzymałości, ale przegrywają z zawodnikami zachodnich klubów, jeśli chodzi o cechę, jaką jest szybkość.

 

Rolą trenera jest to wszystko, co wiąże się z odpowiednim treningiem, ilością rozgrywanych meczy w ciągu roku, monitorowaniem zawodników, np. co do ilości minut w meczach mistrzowskich i sparingowych, a także nadmiarem treningu.  

 

Podział wytrzymałości

 

Wytrzymałość piłkarzy możemy najprościej podzielić na:

 

  • tlenową - praca wykonywana poniżej Progu Przemian Anaerobowych (PPA),
  • beztlenową - praca wykonywana powyżej PPA.

 

Wytrzymałość tlenowa

 

Cecha ta powinna być kształtowana do 1-2 klasy gimnazjum. Następnie powoli można wprowadzać prace powyżej PPA. Wszystkie ćwiczenia można na tym etapie wykonywać z piłką. Są to ćwiczenia techniczne w małych grupach, które oprócz doskonalenia techniki kształtują wytrzymałość tlenową. Bardzo dużo ćwiczeń tego typu dostępnych jest na płytach dvd Coerver i warto z nich korzystać.

 

 

Raczej nie stosuje się tu biegów bez piłki, gdyż dla chłopców jest to mało atrakcyjne, a ten sam efekt można osiągnąć poprawiając przy okazji technikę.

 

W celu kształtowania wytrzymałości można również przy 3 jednostkach treningowych w tygodniu jedne z zajęć przeprowadzić przy mocniejszym natężeniu. Przykładowo, sporo gier techniczno-taktycznych (małe gry 4x4, 5x5, 6x6).

 

Kształtowanie wytrzymałości beztlenowej w wieku 11 lat jest kategorycznie zabronione, gdyż jest to bardzo ciężki trening i zawodnicy muszą być do niego odpowiednio przygotowani. W praktyce pracę taką, np. interwałową można uzyskać przez ćwiczenia z piłką, dobierając odpowiedni czas pracy i wypoczynku. Przykładowo, ćwiczenia 1x1, 2x1, 3x2, a także gry, w których 2 drużyny grają, a 2 odpoczywają. Efekt będzie podobny, a zajęcia atrakcyjne i zalecane w tej grupie wiekowej.

 

Wyliczanie Progu Przemian Anaerobowych

 

Po ukończeniu przez zawodników 12-13 lat trener chcąc przeprowadzać treningi tego typu powinien określić możliwości każdego z zawodników. Niezbędny do osiągnięcia tego celu będzie sportester ( rysunek 1 ) .

 

 

Rysunek 1.

 

Przeprowadza się test, np. bieg na 1500 m, wyliczenie z tętna 80-85% i umownie można to uznać za PPA.

 

Zawodnik zakładając sportester na zajęcia wie, że w ćwiczeniach wspomnianego Coervera lub biegu tlenowego nie może przekroczyć danych wartości tętna, wyliczonych dla niego. Więcej na temat wyliczania progu beztlenowego znajdziesz tutaj.

 

Przykład

 

Zawodnik ma tętno maksymalne w wysokości 200 hr. 85% tej wartości to 170 hr i jest to PPA. Czyli poniżej tej wartości będzie pracował tlenowo, a powyżej będzie wykonywał pracę beztlenową i szybko się męczył.  

 

Podsumowanie


  1. Do ukończenia 12 roku życia nie należy pracować nad wytrzymałością (kształtowana przy okazji meczy).
  2. Od 12 roku życia można kształtować wytrzymałość tlenową z piłką.
  3. 1 raz w tygodniu ( w środę) można zastosować większe obciążenia, np. dłuższy trening w formie gier.
  4. Monitorowanie zawodników - ilość rozegranych meczy, minut spędzonych na boisku, ilości treningów (na tym etapie łatwo o przetrenowanie).
  5. Testy określające predyspozycje zawodników.
  6. Praca ze sportesterami w miarę możliwości.