W procesie szkolenia w nauczaniu intelektualizującym proponuje się ćwiczenia, które w sposób znaczący kształtują kreatywność zawodnika (świadome działanie gwarantuje realizację celu) – przykład takiego ćwiczenia został zaprezentowany poniżej.

Schemat ćwiczenia intelektualizującego w formie zabawowej

Przebieg: zabawa „Wyborowa para” – na ograniczonym polu ćwiczeń, w którym rozstawione są małe bramki (szerokość 1 m), następuje wymiana piłek z przyjęciem i prowadzeniem. Dwójka zawodników, która w określonym czasie (1−2 min) wymieni więcej podań – zwycięża. Szybka wymiana podań wymaga uwzględnienia rodzaju uderzenia, nogi uderzającej oraz ustawienia się do partnera w celu łatwego przyjęcia i szybkiego prowadzenia piłki do następnej bramki. Wymóg takich działań jest możliwy w znacznym stopniu od analizy gry, która angażuje procesy myślowe do sprawnego działania.

Uwaga: Każde podanie musi być wykonane przez inną bramkę.

Powyżej zaprezentowane ćwiczenie pochodzi z artykułu „Etapy intelektualizacji nauczania działań ruchowych kształtujące kreatywność piłkarza – przykłady aplikacyjnych rozwiązań” opublikowanego w nr 1/2019 (32) czasopisma „Asystent Trenera”.

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”