W meczu piłkarskim można zauważyć sytuacje walki sportowej, gdzie nawet w prostych zadaniach zawodnik popełnia błędy. Często powodem takiego stanu rzeczy są nie tylko braki w przygotowaniu techniczno-taktycznym, ale właśnie koncentracja uwagi.

 

Efektywność działań zawodnika na boisku jest uzależniona od wysokiego poziomu koncentracji. Tylko przy dużym napięciu uwagi zawodnik może szybko i właściwie spostrzegać oraz oceniać sytuację w czasie gry, a także z maksymalną szybkością reagować na piłkę lub działania innych zawodników.

Uwzględniając zalety cech uwagi, trenerzy również powinni uwzględniać kształtowanie tej dyspozycji w ćwiczeniach specjalistycznych. Dlatego dla przykładu poniżej zostaną zaproponowane ćwiczenia w różnych formach nauczania.

 

Ćwiczenie 1 – Zabawa „Trafić piłką”

Forma: zabawowa.

Miejsce: boisko piłkarskie.

Liczba uczestników: po 3 w jednej grupie.

Przebieg: zawodnicy „czerwoni”, prowadzą piłkę, starając się trafić swoją piłką w przebiegającego zawodnika „białego” (grafika 1). Ten, kto nie trafi zawodnika „białego”, biegnie po piłkę, a kto trafi, zmienia „białego”.

Cel: trafienie swoją piłką przebiegającego przeciwnika kształtuje koncentrację uwagi.

Wskazówki: dla zawodników słabo wyszkolonych technicznie należy ograniczyć pole gry.

Uwaga: trafienie zawodnika nie może nastąpić powyżej pasa.

 

Grafika 1. Schemat przebiegu zabawy „Trafić piłką”

 

 

Ćwiczenie 2

Forma: ścisła.

Miejsce: boisko piłkarskie.

Liczba uczestników: 9.

Przebieg: 8 zawodników ustawionych na obwodzie koła w odległości 3 m od siebie. Centralny zawodnik prowadzi piłkę w środku koła (grafika 2). Każdy zawodnik na obwodzie koła ma przydzielony swój numer od 1 do 8.

Zawodnicy na obwodzie koła przetaczają piłkę podeszwą w miejscu. Na sygnał trenera mają za zadanie obiec centralnego zawodnika oraz po uzgodnieniu z partnerem zamienić się pozycjami. Po zakończeniu ćwiczenia ustawiają się „w pozycji wyjściowej”, a zawodnik centralny ma za zadanie odgadnąć zmianę dokonanych graczy. Następnie następuje zmiana centralnego zawodnika (wskazuje trener).

Cel: orientacja w organizacji ćwiczenia (zawodnik centralny, obwodowi) wyrabia koncentrację uwagi.

 

Grafika 2. Schemat przebiegu ćwiczenia w formie ścisłej

 

 

Powyższe ćwiczenia pochodzi z artykułu „Znaczenie uwagi w skutecznym działaniu gry sportowej oraz kształtowanie zdolności uwagi w treningu piłkarzy nożnych” opublikowanym w nr 2/2017 (21) czasopisma „Asystent Trenera”.

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”