Rozwój i poprawa umiejętności technicznych wśród młodzieży (U14–U16), jak również utrzymanie poziomu umiejętności technicznych u seniorów zawsze powinno być odzwierciedleniem tego, czego wymaga się od piłkarza podczas meczu.

 

 

Różnica polega jednak na tym, że w grupach młodzieżowych zawodnicy podczas ćwiczenia powinni uczyć się wszystkich możliwych umiejętności niezależnie od pozycji zajmowanej na boisku (nie mamy jeszcze pewności, na której pozycji zawodnik będzie grał w przyszłości), natomiast wśród seniorów zawodnicy powinni w tym samym ćwiczeniu specjalizować się w konkretnej roli, którą odgrywają podczas meczu. To nie ćwiczenie samo w sobie jest tutaj najistotniejsze, ale cele: główny oraz szczegółowe, które chce poprzez to ćwiczenie osiągnąć trener.

 

Przykładem takiego podejścia jest poniższe ćwiczenie, które może być przeprowadzone zarówno w grupach młodzieżowych, w przypadku których podstawowe elementy techniki i indywidualna taktyka powinna być nauczana w „ogólny sposób”, jak i wśród seniorów, gdy liczy się tylko specjalizacja.

 

Ćwiczenie 1

Rozgrzewka z piłkami w rombie (grupy młodzieżowe)

 

 

Organizacja:

5 zawodników, 4 pachołki, 1 manekin, 1 piłka

 

Przebieg:

Zawodnik A prowadzi piłkę do manekina i podejmuje decyzję, z której strony go ominąć (na rysunku robi to z lewej strony – 2); następnie podaje piłkę za pachołek do zawodnika B (3); zawodnik B wychodzi na pozycję, żeby otrzymać podanie. Podobnie czyni zawodnik C, który – pokazując się do gry w pozycji otwartej – otrzymuje podanie od zawodnika B (4) i ma 2 kontakty na przyjęcie piłki i podanie jej do zawodnika D (5). Zawodnik D jest pod pressingiem więc przyjmuje pozycję zamkniętą, prowadząc piłkę w kierunku E (6) i podaje do niego (7). Zawodnik E (8) przyjmuje piłkę i prowadzi ją na początek ćwiczenia.

 

Każdy zawodnik zaczyna swoje działanie spod pachołka. Następnie wykonuje ćwiczenie z piłką i przemieszczając się za kierunkiem podania, biegnie do następnego pachołka (czerwone linie), skąd rozpoczyna kolejny akt ćwiczenia.

 

Uwaga:

W ćwiczeniu zwracamy uwagę na dokładność podania, odpowiednią pozycję przy przyjęciu piłki oraz grę na 1 lub 2 kontakty.

 

Ćwiczenie 1A

Rozgrzewka z piłkami w rombie (1-sza drużyna)

 

Ten sam rodzaj rozgrzewki może być zaproponowany zawodnikom pierwszej drużyny na połowie lub 1/3 części boiska z właściwą dla zawodników specyfikacją. Zawodnicy A i E pełnią funkcję środkowych obrońców, zawodnicy B i D – bocznych obrońców, a zawodnik C jest środkowym pomocnikiem.

 

 

Przebieg:

Zawodnik A wprowadza piłkę w wolną przestrzeń do manekina w taki sposób, że ma możliwość podjęcia dezycji, do którego ze swoich partnerów – zawodnika B czy D – podać piłkę (2); zarówno B, jak i D wybiegają spod pachołka, aby znaleźć sobie miejsce. Podanie otrzymuje zawodnik B, który podaje do zawodnika C (3). Środkowy pomocnik, który powinien przyjąć otwartą pozycję, ma 2 kontakty, żeby zmienić stronę i podać do bocznego obrońcy D (4). Zawodnik D spodziewa się pressingu ze strony przeciwnika i jest zmuszony zagrać do drugiego środkowego obrońcy E (5), który prowadzi piłkę do początkowego pachołka i on zaczyna ćwiczenie od nowa. Wtedy zawodnik A w następnej sekwencji będzie pełnił funkcję drugiego środkowego obrońcy.

 

Uwaga:

W ćwiczeniu zwracamy uwagę na rytm i timing podań oraz wyjście na pozycje w celu zbudowania akcji od tyłu.

 

Powyższe ćwiczenia pochodzą z artykułu „Doskonalenie umiejętności technicznych. Od ćwiczeń technicznych w rombie poprzez trening indywidualnej taktyki do prostych meczowych sytuacji w małych grach zadaniowych w grupach młodzieżowych i 1. Drużynie” opublikowanego w nr 5/2016 (18) czasopisma „Asystent Trenera”.

 

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”