W zaprezentowanych poniżej ćwiczeniach oprócz nauczania oraz doskonalenia uderzenia i przyjęcia piłki w formie podań można także pracować nad grą „z klepy” oraz umiejętnością wyjścia na pozycję.

 

Autor ma nadzieję, że opracowane poniżej ćwiczenia będą przydatne dla trenerów podczas tworzenia konspektów, w których tematem wiodącym będzie nauczanie i doskonalenie u dzieci elementu wyjścia na pozycję czy grę „na klepę”. Zachęcam również trenerów do modyfikacji przedstawionych ćwiczeń i dostosowanie poziomu trudności do odpowiedniego wyszkolenia technicznego swoich zawodników.

 

Ćwiczenie nr 1

 • Liczba zawodników: 5.
 • Sprzęt: piłki, talerzyki, tyczka.
 • Miejsce: boisko, hala sportowa.

 

 

Przebieg:

Zawodnicy ustawieni według schematu. Zawodnik A po krótkim prowadzeniu piłki na tyczkę zagrywa piłkę do jednego z dwóch zawodników C lub B, którzy pokazują się do grania. Zawodnik A po zagraniu piłki obiega tyczkę z drugiej strony i otrzymuje podanie zwrotne od zawodnika C lub B (w zależności do którego zawodnika podawał piłkę). Po przyjęciu piłki podaje do zawodnika D, który wykonuje ćwiczenia analogicznie jak zawodnik A. Zmiana miejsc między zawodnikami A i D.

 

Pamiętaj!

 • W trakcie ćwiczenia należy zmienić pozycje zawodnikom C i B.
 • W momencie rozpoczęcia ćwiczenia na pozycji, gdzie jest piłka, musi znajdować się dwóch zawodników.

 

Warianty

 1. Gra na 2 kontakty.
 2. Gra na 1 kontakt.
 3. Zawodnicy B i C grają na 1 kontakt, zawodnicy A i D na 2 kontakty.

 

Ćwiczenie nr 2

 • Liczba zawodników: min. 5.
 • Sprzęt: piłki, talerzyki.
 • Miejsce: boisko, hala sportowa.

 

 

Przebieg:

Zawodnicy ustawieni według schematu. Ćwiczenie rozpoczyna zawodnik A podaniem piłki do zawodnika B, który podaje piłkę do nadbiegającego zawodnika A. Zawodnik A po opanowaniu piłki zagrywa piłkę do zawodnika D i atakuje go jako pasywny obrońca (zawodnik o kolorze czerwonym to zawodnik A, który stał się pasywnym obrońcą). Zawodnik D podaje piłkę do zawodnika C i mija zawodnika A (pasywny obrońca). Po wyminięciu zawodnika otrzymuje podanie zwrotne od zawodnika C. Zawodnik D wykonuje ćwiczenie analogicznie jak zawodnik A. Zmiana miejsc między zawodnikami A i D.

 

Pamiętaj!

 • W trakcie ćwiczenia należy wymienić zawodników C i B.
 • W momencie rozpoczęcia ćwiczenia na pozycji, gdzie jest piłka, musi się znajdować dwóch zawodników.
 • Należy pamiętać, żeby pasywny obrońca przyjmował odpowiednią pozycję do obrony.

 

Warianty:

 1. Gra na 2 kontakty.
 2. Gra na 1 kontakt (mniejsze odległości między zawodnikami).
 3. Zawodnicy B i C grają na 1 kontakt, zawodnicy A i D na 2 kontakty.

 

Więcej w artykule „Nauczanie i doskonalenie uderzenia oraz przyjęcia piłki w formie podań

w szkoleniu dzieci i młodzieży. Część II. Gra z „klepy” oraz wyjście na pozycję” opublikowanego w nr 4/2015 (11) czasopisma „Asystent Trenera”.

 

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”