Poniższy przykład gry 5 × 5 + 4 można stosować w nauczaniu i doskonaleniu działań obronnych (pressingu) w systemie 1-3-5-2 i 1-3-4-3.

Gra 5 × 5 + 4

Cel: kształtowanie umiejętności poruszania się w działaniach indywidualnych i zespołowych w ramach formacji. Przesuwanie strefą, asekuracja, podwajanie.

Opis ćwiczenia: gra 5 × 5 + 4 zawodników neutralnych (żółty kolor), w określonym polu (np. 20 × 20 m). Na liniach końcowych ustawione bramki. Zadaniem drużyny niebieskiej jest wykonanie określonej liczby podań z wykorzystaniem zawodników neutralnych. Zadaniem broniących jest odpowiednia gra w obronie polegająca na przesuwaniu i aktywnym odbiorze piłki. Po przechwycie piłki zespół broniący stara się zdobyć dowolną bramkę. W wariantach ograniczamy liczbę kontaktów drużynie rozgrywającej piłkę, a drużynie pracującej w odbiorze ograniczamy czas na zdobycie bramki po odzyskaniu piłki.

Gra pochodzi z artykułu „Nauczanie i doskonalenie działań taktycznych w bronieniu w systemie z trójką stoperów na przykładzie drużyn juniorów młodszych i starszych MKS Polonia Warszawa. Część II”, którego autorem jest Adam Chmielewski.

W artykule zaprezentowane zostały propozycje form i środków treningowych przydatnych w nauczaniu i doskonaleniu działań obronnych (pressingu) w systemie 1-3-5-2.

Artykuł został opublikowany w nr 4/2018 (29) czasopisma „Asystent Trenera”.

W części I, opublikowanej w nr 3/2018 (28) czasopisma „Asystent Trenera” szeroko omówiony został system gry 1-3-5-2. Poruszone zostały m.in. kwestie ustawienia i strefy działania zawodników.

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”