{jcomments on}Obecnie wiele zespołów gra w ustawieniu 4 obrońców w linii, grających w tzw. strefie. Jest to wygodne i nowoczesne rozwiązanie, o ile obrońcy Ci dobrze wiedzą jak mają się zachowywać w określonych sytuacjach na boisku. Poniżej kilka wskazówek właściwego ustawiania się linii obrony grającej w strefie.

 

 

Drużyna dobrze potrafiąca grać strefą w obronie ma tę przewagę, że obrońcy nie muszą pokonywać dużych odległości biegając za napastnikiem, tylko przekazują go sobie, jeśli przemieszcza się on ze strefy jednego obrońcy do strefy następnego.

 

 

Rysunek 1.

 

Nawet jeśli atakujący gracz biegnie w poprzek boiska, poszczególni obrońcy odprowadzają go do granicy swojej strefy i po przekazaniu krycia kolejnemu obrońcy „wyłączają się” ze ścisłego krycia. 

 

 

Rysunek 2.

 

 

Nie przysparzającą trudności obrońcom jest sytuacja, gdy 2 napastnicy grają mniej więcej w jednej linii. Wtedy w zależności od tego, w której strefie się znajdują, są kryci przez odpowiedniego obrońcę. 

 

 

Rysunek 3.

 

Więcej problemów pojawia się, gdy przeciwko obronie grającej strefowo występuje 2 napastników, z których jeden jest lekko cofnięty i operuje pomiędzy liniami obrony i pomocy drużyny broniącej się. Pojawia się wtedy problem, czy ma go pokryć obrońca, czy też pomocnik, gdyż ów napastnik porusza się na granicy obu tych stref. 

 

 

Rysunek 4.

 

W takiej sytuacji jeden ze środkowych obrońców powinien wyjść do przodu i pokryć cofniętego napastnika. Obrońca jest ustawiony przodem do akcji i lepiej widzi jego ruch, niż środkowy pomocnik. 

 

 

Rysunek 5.

 

Ważne jest, aby pozostali obrońcy (a szczególnie boczny grający obok tego środkowego, który wyszedł do przodu) zaasekurowali go. 

 

 

Rysunek 6.

 

 

Wymaga to od obrońców dobrej komunikacji i porozumiewania się między sobą w momencie, gdy jeden ze środkowych obrońców robi ruch do przodu i wychodzi poza linię obrony.