Wykonywanie wśród młodych graczy ćwiczeń, podczas których poruszają się jedynie po linii prostej jest ograniczające. Dlatego warto tak zorganizować ćwiczenie treningowe, aby zawodnicy wykonywali zwroty, zarówno z piłką, jak i bez niej.{jcomments on}

 

 

Wykonywanie wśród młodych graczy ćwiczeń, podczas których poruszają się jedynie po linii prostej jest ograniczające. Dlatego warto tak zorganizować ćwiczenie treningowe, aby zawodnicy wykonywali zwroty, zarówno z piłką, jak i bez niej.Organizacja i przebieg


• Rozstaw zawodników przy każdym z 6 pachołków ustawionych jak na poniższej grafice.


• Podczas ćwiczenia jednocześnie będą potrzebne 3 piłki.


• Dwóch zawodników zajmuje miejsca wewnątrz wyznaczonego przez pachołki placu. Jeden ustawia się tak, aby mieć wokół wolną przestrzeń, natomiast drugi staje blisko manekina treningowego (ewentualnie chorągiewki).


• Pozostali zawodnicy wykonują różne ćwiczenia podczas prowadzenia piłki. Podczas każdej kolejnej tury starają się nie powtarzać wcześniejszych wyborów.

 

Rodzaje ćwiczeń:


1. Wprowadzenie piłki do małego pola oznaczonego 4 chorągiewkami, wyprowadzenie piłki stamtąd i przeprowadzenie jej do innego stanowiska (pachołka).

 

2. Prowadzenie piłki do chorągiewki, obiegnięcie ją z piłką i powrót do pachołka.

 

3. Podanie piłki do zawodnika ustawionego na wolnej przestrzeni i zajęcie jego miejsca. W tym czasie wolny zawodnik przejmuje piłkę i prowadzi ją do pachołka.


4. Podanie piłki do zawodnika ustawionego przy manekinie (chorągiewce) i start do niego. Zawodnik ten musi jak najszybciej przyjąć piłkę z obrotem tak, aby obiec z piłką manekina. Podający zajmuje miejsce przy manekinie.

 

Rys.

 

W każdej kolejnej turze zawodnicy wykonują inne ćwiczenia!