Dla każdego trenera „trening w trudnych warunkach” może oznaczać zupełnie coś innego. Zdarza się, że „trudne warunki” nie wynikają z braku finansów klubowych, lecz z niedociągnięć w organizacji i zarządzaniu, np. sprzętem sportowym.

 

Brak boisk do trenowania również jest problematyczny. Wiele razy można zaobserwować 4 grupy trenujące na boisku w tym samym czasie, ponieważ wieczorem jest ono wynajmowane osobom, które płacą za wynajem. Kłopoty pojawiają się również w okresie zimowym, gdy tylko nieliczne drużyny mogą trenować w pełnowymiarowych halach, podczas gdy większość z nas pracuje na salkach 20 × 10 m z 25 zawodnikami...

 

Poniżej przykładowa rozgrzewka przygotowana tak, aby zoptymalizować pracę w „trudnych warunkach”.

 

„3-fazowa rozgrzewka”

 

Pole gry: Kwadrat o boku 12 m (w miarę możliwości większy).

Ustawienie zawodników: jak na grafice poniżej.

Przybory: 12 pachołków lub stożków, piłka do piłki nożnej, piłka do koszykówki lub innej dyscypliny sportu.

Zasady: Zawodnicy podzieleni na 3 grupy. Każda grupa ustawia się przy pachołkach wybranego przez trenera kwadratu (2 osoby przy pachołku).

 

W zewnętrznym kwadracie zawodnicy przebiegają między pachołkami zgodnie (lub przeciwnie) z ruchem wskazówek zegara. W trakcie biegu wykonują ćwiczenie rozgrzewkowe wskazane przez trenera (krążenia ramion, skipy, krok odstawno-dostawny, skoki jednonóż itd.). Następna osoba startuje w momencie, gdy do jej pachołka przybiega osoba z naprzeciwka.

 

W środkowym kwadracie zawodnicy wykonują do siebie wrzuty piłki z autu (piłką koszykową) zgodnie (lub przeciwnie) z ruchem wskazówek zegara. Po podaniu przebiegają „za piłką” i w trakcie biegu wykonują ćwiczenia rozgrzewkowe wskazane przez trenera (krążenia ramion, skipy, krok odstawno-dostawny, skoki jednonóż itd.).

 

W wewnętrznym kwadracie zawodnicy wykonują podania piłki wewnętrzną częścią stopy zgodnie (lub przeciwnie) z ruchem wskazówek zegara. Po podaniu przebiegają „za piłką” i w trakcie biegu wykonują ćwiczenia rozgrzewkowe wskazane przez trenera (krążenia ramion, skipy, krok odstawno-dostawny, skoki jednonóż itd.).

 

Zamiast podania piłki można wprowadzić prowadzenie z dodatkowym zadaniem w postaci wykonywania zwodów.

 

Progresja ćwiczenia: aby zwiększyć intensywność, możemy dodać kolejne piłki lub zwiększyć liczbę osób wykonujących ćwiczenie w tym samym momencie.

 

 

Powyższa rozgrzewka pochodzi z artykułu „Zajęcia treningowe w trudnych warunkach” opublikowanego w nr 6/2016 (19) czasopisma „Asystent Trenera”. W tym artykule znajdziecie więcej przykładowych ćwiczeń do zastosowania podczas treningów, gdy nie mamy zapewnionych optymalnych warunków do pracy.

 

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”