Podczas tej rozgrzewki zawodnicy, podczas poruszania się w ok. 20 metrowym polu, muszę reagować jak najszybciej na Twoje komendy. Jeśli grasz na wyjeździe i chcesz szybko zorganizować tę rozgrzewkę możesz użyć pola karnego lub koła środkowego na boisku. Każdy gracz powinien mieć piłkę, ewentualnie 1 piłka na 2 graczy.{jcomments on}

 

 Przebieg


  • Na początek piłka leży nieruchomo. Zawodnik wykonuje 2 kroki w kierunki piłki, następnie prawą nogę przekłada nad piłką (np. do wewnątrz lub na zewnątrz) i robi 2 kroki od piłki. Powtarza to ćwiczenie również na lewą nogę.
  • Zawodnik podbiega do piłki z boku. W momencie, gdy zrówna się z piłką obunóż przeskakuje nad nią i wraca na swoje miejsce.
  • Tym razem gracz wykonuje 2 kroki do piłki po czym markuje jej uderzenie odpowiednio wyhamowując stopę, aby piłka się nie poruszyła. Można markować zarówno uderzenie pasówką jak i prostym podbiciem. Po zamarkowaniu uderzenia zawodnik robi 2 kroki z powrotem. Oczywiście ćwiczenie wykonujemy na obie nogi.
  • Gracz dobiega do piłki i jedną nogę przekłada nad nią (tzw. skip), wracając przekłada drugą nogę.
  • Zawodnik biega dookoła piłki i słucha komendy: „prawo” lub „lewo”. Po jej usłyszeniu jak najszybciej stara się okrążyć piłkę zgodnie z kierunkiem wskazanym w komendzie.
  • Kolejnym etapem mogą być ćwiczenia z piłką, np. na podstawie poprzedniego punktu – prowadzenie piłki wkoło, w lewo lub w prawo, zgodnie z komendą.
  • Rozgrzewka ma ten atut, że można dowolnie podczas jej trwania wymyślać kolejne proste zadania do wykonania. Najważniejsze, aby zawodnicy jak najszybciej reagowali na podaną komendę.