Podczas 3. Zjazdu Psychologów Akademii Klubów Ekstraklasy, którego byliśmy partnerem, jednym z elementów była część praktyczna przygotowana przez Karolinę Pietrzak oraz Mariusza Paszkowskiego. Sesja została przygotowana w trzech blokach tematycznych. Poniżej przykładowe ćwiczenie z bloku „Koncentracja uwagi”.

Zawodnicy Akademii Górnika Zabrze r. 2004

zjazd psychologow 1

BLOK 1 – KONCENTRACJA UWAGI

Ćwiczenie 1

zjazd psychologow 2

Organizacja:

Pole o wymiarach 15 × 15 m (proporcjonalnie większe bądź mniejsze, zależnie od liczby zawodników). Podział na 2 zespoły – 4 zawodników niebieskich i 4 czerwonych, 4 piłki (w przypadku większej liczby zawodników zwiększamy liczbę piłek).

Czas trwania: 12 min.

Przebieg:

Prowadzenie piłki i wymiana podań pomiędzy zawodnikami. Zadaniem jest utrzymanie piłek w wyznaczonym sektorze.

 1. Dowolne prowadzenie i dowolna wymiana podań.
 2. Prowadzenie piłki i wymiana podań wg schematu czerwony do niebieskiego i niebieski do czerwonego.
 3. Prowadzenie piłki i wymiana podań w konfiguracji jak w poprzednim ćwiczeniu. Dwie piłki podawane po podłożu, 2 piłki podawane rękoma w powietrzu.
 4. Prowadzenie i wymiana podań w konfiguracji jak w poprzednim ćwiczeniu. Dwie piłki podawane po podłożu, 2 piłki podawane rękoma w powietrzu. W momencie podania górą zawodnik łapiący piłkę wypowiada imię rzucającego (wyraźnie w momencie chwytu – rozwijanie poczucia czasoprzestrzeni). Przy podaniu dołem zawodnik przyjmujący piłkę wypowiada swoje imię (wyraźnie w momencie przyjęcia).
 5. Wymiana podań jw. W momencie popełnienia błędu technicznego lub innej pomyłki (źle wypowiedziane imię, niedokładne podanie, nieodpowiedni timing itd.) zawodnik ma za zadanie szybko zareagować w ustalony wspólnie sposób na błąd (do ustalenia zadanie, np. kilkumetrowy sprint w kierunku niedokładnie zagranej piłki jako imitacja pressingu). Celem tego zadania jest wypracowanie reakcji zadaniowej na popełniony błąd.

Punkty kluczowe:

 • koncentracja uwagi,
 • zadaniowa reakcja na błąd.

Więcej w artykule „3. Zjazd Psychologów Akademii Klubów Ekstraklasy” opublikowanym w nr 6/2020 (41) czasopisma „Asystent Trenera”.

W artykule poruszone zostały m.in. następujące zagadnienia:

 • Psycholog, coach a trener mentalny
 • Psychologia sportu = psychologia kliniczna?
 • Współpraca po kontuzjach i praca z zespołem
 • Zależności w układzie zawodnik-trener-rodzic oraz trening poznawczy
 • Od teorii do praktyki (9 ćwiczeń w 3 blokach: koncentracja uwagi, kontrola emocji, zarządzanie pobudzeniem).

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”