W procesie szkolenia ogromne znaczenie odgrywa komunikacja, prowadzona na linii trener – zawodnik. Zwłaszcza w najmłodszych grupach szkoleniowcy powinni jednak uwzględniać także istotną rolę rodziców. Poprzez swoje działania mogą oni bowiem wesprzeć rozwój piłkarski dziecka lub całkowicie zniechęcić swoją pociechę do uprawiania sportu.

W Akademii Pogoni Szczecin budowanie relacji z rodzicem oparte jest na trzech filarach. Podstawą sukcesu jest systematyczna edukacja, prowadząca do uświadomienia celowości podejmowanych przez klub działań oraz wskazania roli rodzica w procesie szkolenia. Drugim z aspektów jest właściwa komunikacja, pozwalająca na załagodzenie sytuacji konfliktowych i uzyskanie informacji na temat funkcjonowania dziecka poza treningiem. Ostatnim elementem, który również spoczywa na barkach trenerów, jest przedstawienie zasad obowiązujących podczas meczów i treningów oraz ich skuteczna egzekucja.

Trenerzy pracujący z grupami młodzieżowymi muszą budować pozytywne relacje nie tylko ze swoimi podopiecznymi, ale również ich rodzicami. Mają oni bowiem istotny wpływ na swoje dzieci, dzięki czemu mogą stać się istotnym źródłem informacji na temat zawodnika oraz wesprzeć proces szkoleniowy. Ustalając i egzekwując reguły panujące podczas zajęć, prowadząc działania edukacyjne oraz właściwą komunikację, trenerzy mogą stworzyć idealne warunki do rozwoju zawodników oraz podnieść jakość piłkarskiego kształcenia.

Więcej w artykule „Budowanie relacji na linii trener – rodzic”, którego autorem jest Dariusz Adamczuk, Prezes Akademii Pogoni Szczecin opublikowanym w wydaniu specjalnym „Asystent Trenera Dzieci i Młodzieży 3”.

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”