Przykładowe ćwiczenie w formie fragmentów gry z wykorzystaniem metody Life Kinetik.

 

life kinetic 1

Opis ćwiczenia: Na środku boiska prowadzona jest gra pomocnicza 3 × 1. Zadaniem atakujących jest wykonanie 10 podań pomiędzy stożkami, a zadaniem obrońcy jest im przeszkodzić, poruszając się tylko w obrębie pola ustawionego ze stożków. Po każdym podaniu atakujący podrzucają piłkę tenisową. Po wykonaniu 10 podań ćwiczący atakują jedną z 2 bramek, a przeszkodzić próbują im obrońca z środka pola oraz jeden obrońca wybiegający zza bramki (sytuacja 3 × 2). Jeśli w trakcie podań obrońca przejmie piłkę, jego zadaniem jest podanie piłki do obrońców ustawionych przy przeciwnej bramce, którzy wraz z 2 obrońcami realizuję grę 4 × 3 na przeciwną bramkę.

Punkty coachingowe:

  • budowanie ataku w przewadze liczebnej 3 × 2, 4 × 3,
  • podania piłki w przewadze liczebnej z dodatkowym zadaniem,
  • podejmowanie decyzji,
  • orientacja przestrzenna.

 

Poprzez wykonywanie różnych zadań zawodnicy doskonalą nie tylko działania techniczne, ale także poprzez świadomą realizację doskonalą procesy myślowe.

 

Modyfikacje:

  • możliwość zmiany kierunku ataku w postaci drugiej bramki,
  • większa liczba podań do wykonania na środku boiska,
  • ograniczona liczba kontaktów z piłką.

Ćwiczenie pochodzi z artykułu „Weryfikacja aplikacyjna metody Life Kinetik jako racjonalny sposób kształtowania u piłkarza kreatywności oraz specyficznych dyspozycji do działania w grze”. Autor – Henryk Duda –przedstawia w nim wdrażanie metody Life Kinetik w proces treningowy, stosując różnorodne formy ćwiczeń. Artykuł został opublikowany w nr 2/2021 (43) czasopisma „Asystent Trenera”.

Pierwsza część artykułu, w której została przedstawiona istota metody Life Kinetik i jej wpływ na rozwój procesów myślowych przez młodych zawodników znajduje się w nr 1/2021 (42) czasopisma „Asystent Trenera”.

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”