Opublikowane poniżej ćwiczenie to wybrany środek treningowy zaprezentowany w artykule „Wokół systemu 1–3–6–1. Część II. Budowanie gry w strefie średniej i wysokiej” opublikowanym w nr 6/2020 (41) czasopisma „Asystent Trenera”.

Ćwiczenie - Gra pozycyjna 6 × 6 + 2N

budowanie gry w strefie sredniej

Zadaniem zawodników w fazie budowania gry jest utrzymanie się przy piłce. Zespół w fazie atakowania zdobywa punkty podwójnie, realizując podanie od zawodnika neutralnego do zawodnika ustawionego na pozycji 9. Zawodnicy ustawieni są względem zajmowanych pozycji na boisku. W strefie środkowej prowadzona jest gra 4 × 3.

Wymiary pola gry: 50 m × 40 m

Sprzęt treningowy: piłki, stożki, oznaczniki

W artykule „Wokół systemu 1–3–6–1. Część II. Budowanie gry w strefie średniej i wysokiej”, którego autorami są Łukasz Wojtala i Krzysztof Szczepanik, opublikowanym w nr 6/2020 (41) czasopisma „Asystent Trenera” omówiono:

  • Budowanie gry w strefie średniej
  • Budowanie gry w strefie wysokiej

Oraz zostało zaprezentowanych 6 przykładowych środków treningowych.

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”