Zaprezentowany poniżej środek treningowy jest stosowany przez sztab reprezentacji Polski w amputbolu podczas zgrupowań. Przy właściwym dostosowaniu można go z powodzeniem stosować również w treningach „klasycznej” piłki nożnej.

amp srodek treningowy

Gra pomocnicza 5 × 5 + 1 z wydzielonymi strefami. Zadaniem zawodników w fazie atakowania (czerwonych) jest zdobycie bramki z założeniem współpracy trzech zawodników środka pola w fazie budowania z wykorzystaniem zawodników ustawionych w narożnych sektorach boiska. Zadaniem zawodników w fazie bronienia (białych) jest jak najszybsza, zorganizowana próba odbioru piłki i odpowiednie zabezpieczenie bramki. Po odbiorze piłki atakują bramkę w przewadze 5 × 3 z zawodnikami ustawionymi w narożnych sektorach. Zwracamy szczególną uwagę na transfer piłki do narożnych sektorów będących newralgicznymi strefami w budowaniu ataku pozycyjnego w ampfutbolu.

Więcej środków treningowych zawiera artykuł „Przykładowe środki treningowe stosowane w czasie zgrupowania reprezentacji ampfutbolu (Zielonka, czerwiec 2020)” opublikowany w nr 4/2020 (39) czasopisma „Asystent Trenera”.

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”